Commons:Allmänt förbehåll

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:General disclaimer and the translation is 88% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:General disclaimer and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Wikimedia Commons lämnar inga garantier för korrekthet

Wikimedia Commons tillhandahålls från servrar som sköts av Wikimedia Foundation Inc., som är registrerad hos Florida Department of State, Division of Corporations med organisationsnummer N03000005323. Wikimedia Foundation är en stiftelse enligt den amerikanska delstaten Floridas lag. Wikimediastiftelsens utsedda ombud för att meddelas om påstådda upphovsrättsintrång har (enligt registrering hos U.S. Copyright Office i Washington D.C. den 27 oktober 2005) följande namn och adress:

Stephen LaPorte, Designated Agent
Wikimedia Foundation
c/o CT Corporation System
330 N Brand Blvd
Glendale, CA 91203-2336


Phone: +1 (415) 839-6885
Facsimile number: +1 (415) 882-0495
Email: legal@wikimedia.org

För frågor och intervjuförfrågningar kan aktiva deltagare i Wikimedia Commons kontaktas på informell basis.

Om Wikimedia Commons

Wikimedia Commons är ett mediearkiv med öppet innehåll, det vill säga en frivillig sammanslutning av individer och grupper som tillsammans skapar, samlar in och organiserar bilder, filmer, ljudklipp och andra mediefiler. Alla som har tillgång till Internet kan påverka dess innehåll. Därför ska ingen del av innehållet antas ha granskats av yrkespersoner med den expertis som krävs för att tillhandahålla fullständig, korrekt och tillförlitlig information.

Detta ska inte tolkas som att det inte går att hitta värdefull och korrekt information på Wikimedia Commons. Däremot innebär det att Wikimedia Commons inte lämnar några garantier för att den information som finns här är korrekt. Informationen kan nyligen ha ändrats, vandaliserats eller ändrats av någon vars åsikt inte överensstämmer med rådande kunskapsläge inom det område som du är intresserad av.

Ansvar

Ingen upphovsman, deltagare, bidragsgivare, projektadministratör, systemadministratör eller någon annan med någon sorts koppling till Wikimedia Commons ansvarar för förekomsten av felaktig eller kränkande information eller för hur du använder den information som finns på eller länkas till från dessa webbsidor.

Användningsvillkor

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls fritt. Du ingår inte någon överenskommelse eller något kontrakt med någon med koppling till något Wikimediaprojekt genom att besöka webbplatsen. Du erhåller en begränsad licens att kopiera innehåll från webbplatsen. Detta medför inte att några kontraktsmässiga eller andra skyldigheter åläggs Wikimedia Commons eller dess ombud, medlemmar, organisatörer eller användare.

Rätten till varumärken, mönster, personers namn och bild eller liknande föremål för immaterialrättsligt skydd som kan förekomma på Wikimedia Commons tillhör respektive rättighetsinnehavare. Att dessa förekommer här innebär inte att de får användas på annat sätt än i sådant informationssyfte som avsetts av upphovsmännen till mediefilerna i enlighet med deras licensiering. Om inget annat anges har varken Wikimedia Commons eller Wikimediastiftelsen någon koppling till innehavarna av sådana rättigheter och kan därför inte bevilja tillstånd till användning av skyddade föremål i de fall där sådant tillstånd är nödvändigt. Användning av föremål för nämnda eller liknande immaterialrättsliga skydd sker på egen risk.

En del av innehållet på denna webbplats kan strida mot den lagstiftning som gäller på den plats där du befinner dig. Wikimedia Commons uppmuntrar inte till brott mot några lagar, men eftersom innehållet tillhandahålls från servrar i USA underhålls det med beaktande och skydd av yttrandefriheten enligt första tillägget till USA:s grundlag samt de principer som fastslås i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Det är inte säkert att yttrandefriheten i ditt land är lika omfattande. Wikimedia Commons ansvarar inte för eventuella lagbrott som uppstår genom att du länkar till webbplatsen eller använder dess innehåll.

Innehållet på Wikimedia Commons har inte faktagranskats i sin helhet. Läsare kan rätta fel eller ta bort felaktiga uppgifter, men de har ingen juridisk skyldighet att göra det, och därför lämnas inga garantier om innehållets lämplighet för något ändamål.

Inga skadestånd kan utkrävas av Wikimedia Commons, då projektet är en frivillig sammanslutning av individer för att skapa tillhandahålla resurser för utbildning, kultur och information. Innehållet tillhandahålls utan ersättning och det finns inte någon överenskommelse eller något kontrakt mellan dig och Wikimedia Commons rörande din användning eller bearbetning av innehållet utöver licensen Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported och eventuella andra licenser som gäller för individuella filer. Inte heller är någon med koppling till Wikimedia Commons ansvarig om någon ändrar eller raderar innehåll som du bidragit till Wikimedia Commons eller något annat Wikimediaprojekt.

Tack för att du tagit dig tiden att läsa den här sidan! Vi hoppas att du har nytta och glädje av Wikimedia Commons.