Thèu-ya̍p

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Wikimedia Commons
tak-sà tû cho-tet kung-hien ke mòi-thí chṳ̂-liau-khu, kîm-ha chúng-khiung yù 47,010,266 ke chhṳ-yù ke mòi-thí vùn-khien.

Siong-phién

Sâng-yîm

Yáng-phién

Sông-chai

Kîm-ngit thù-phién
The Red Arrows roll upside down in tight formation during display training MOD 45147906.jpg

The Red Arrows roll upside down in tight formation during display training over their headquarters at RAF Scampton in Lincolnshire
 

+/− (hak), +/− (en)Kîm-ngit yáng-phién
Magnify-clip (sans arrow).svg

Cachorro Vira-Lata is a samba-choro composed by Alberto Ribeiro and recorded by Carmen Miranda in 1937.
 

+/− (hak), +/− (en)Chhâm-kâ
 
Hip-siong pí-soi
Camera2 mgx.svg
Hip-siong sông-chai to liá-têu, chhâm-kâ ngài-teu tak ngie̍t ke pí-soi, tet-tó lìn-kám, chai chhṳ yit-ha sîn ke chú-thì! Ap liá-têu liáu-kié kien-tô!

Chhèu-tiám

Na he ngì he thèu yit pái lòi liá-têu, ngì cho-tet siên khon «thi̍t-set thù-phién», «yù-mì thù-phién» fe̍t-chá «chui hó ke thù-phién». Ngì ya cho-tet chhai «Ngin-sṳt ngài-têu ke hip-siong sṳ̂-fu» lâu «Ngin-sṳt ngài-têu ke va̍k thù sṳ̂-fu» tú hi khon ngài-têu chôn-kâ tén-khip kung-hien-chá ke chok-phín. Ngì khó-nèn voi tui «ngièn-thu thù-phién» yù him-chhi.


Nui-yùng
Wikimedia-logo.svg
Wikipedia Wikipedia
chhṳ-yù ke pak-khô-chhiòn-sû
Wikinews Wikinews
chhṳ-yù ke sîn-vùn
Wiktionary Wiktionary
chhṳ-yù ke chhṳ̀-tién
Wikibooks Wikibooks
chhṳ-yù ke kho-pún
Wikiquote Wikiquote
chhṳ-yù ke ngî-liu̍k
Wikispecies Wikispecies
chhṳ-yù ke vu̍t-chúng chṳ̂-liau-khu
Wikiversity Wikiversity
chhṳ-yù ke ho̍k-thòng
Wikivoyage Wikivoyage
chhṳ-yù ke lî-yù chṳ́-nàm
Wikisource Wikisource
chhṳ-yù ke thù-sû-kón
Wikidata Wikidata
chhṳ-yù ke chṳ̂-liau-khu
Meta-Wiki Meta-Wiki
hia̍p-thiàu só-yû wiki kie-va̍k
MediaWiki MediaWiki
chhṳ-yù ke ngiôn-thí khôi-fat