بُنیادی تاکدیم

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
ویکی‌ زاپاس
مالومات شه ۴۵٬۵۵۶٬۶۳۲ رسانه‌این فایلان دیم شه آزاتین استفاده ئا که هرکس توانت آیرا کومک بکنت

نگاره‌ها

شنیداری

ویدئو

بُرز کورتین

نگارهٔ روز
Iglesia de San Juan el Real, Calatayud, España, 2017-01-08, DD 25-27 HDR.jpg

Church of San Juan el Real in the center of Calatayud, province of Zaragoza, Spain. The baroque church was built in the 17th and 18th century and hosts among others some of the first paintings still conserved by Francisco de Goya in the pendentives of the main dome.  

+/− (bgn), +/− (en)روچی رسانّگ
Magnify-clip (sans arrow).svg

60 years ago today, the Vanguard 1 satellite was launched. Although communication with it was lost in 1964, it remains the oldest manmade object still in orbit.  

+/− (bgn), +/− (en)شراکت ئان
 
رقابت‌ عکاسی
Camera2 mgx.svg
عکس بگیرید و بارگذاری کنید تا به رقابت‌های موضوعی ماهانهٔ ما راه یابید، الهام بگیرید و سوژه‌های جدید را بیازمایید! دربارهٔ رقابت‌ها بیشتر بدانید!

گزیده‌ها

اگر برای نخستین بار است که به ویکی‌انبار می‌آیید، پیشنهاد می‌کنیم که با دیدن تصاویر برگزیده، تصاویر یا کیفیت بالا یا تصاویر با ارزش شروع کنید.

شما می‌توانید بعضی از آثار درست‌شده توسط مشارکت‌کننده‌های حرفه‌ای ما را در ملاقات با عکاس‌های ما و ملاقات با نقاش‌های ما مشاهده کنید. ممکن است دیدن نگارهٔ سال نیز جالب باشد.


محتویات

Template:Sisterprojects-bgn