بُنیادی تاکدیم

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
ویکی‌ زاپاس
مالومات شه ۳۷٬۱۲۹٬۴۹۹ رسانه‌این فایلان دیم شه آزاتین استفاده ئا که هرکس توانت آیرا کومک بکنت

نگاره‌ها

شنیداری

ویدئو

بُرز کورتین

نگارهٔ روز
Umbrellas at Caudan Waterfront Mall.JPG

Colorful umbrellas decorating Caudan Waterfront, an iconic shopping destination for locals and tourists alike, in Port Louis, Mauritius.  

+/− (bgn), +/− (en)روچی رسانّگ
Magnify-clip.png

Newsreels showing some moments of winter in the Netherlands in 1950 year.  

+/− (bgn), +/− (en)شراکت ئان
 
رقابت‌ عکاسی
Camera2 mgx.svg
عکس بگیرید و بارگذاری کنید تا به رقابت‌های موضوعی ماهانهٔ ما راه یابید، الهام بگیرید و سوژه‌های جدید را بیازمایید! دربارهٔ رقابت‌ها بیشتر بدانید!

گزیده‌ها

اگر برای نخستین بار است که به ویکی‌انبار می‌آیید، پیشنهاد می‌کنیم که با دیدن تصاویر برگزیده، تصاویر یا کیفیت بالا یا تصاویر با ارزش شروع کنید.

شما می‌توانید بعضی از آثار درست‌شده توسط مشارکت‌کننده‌های حرفه‌ای ما را در ملاقات با عکاس‌های ما و ملاقات با نقاش‌های ما مشاهده کنید. ممکن است دیدن نگارهٔ سال نیز جالب باشد.


محتویات

Template:Sisterprojects-bgn