بُنیادی تاکدیم

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
ویکی‌ زاپاس
مالومات شه ۴۶٬۹۵۵٬۸۱۰ رسانه‌این فایلان دیم شه آزاتین استفاده ئا که هرکس توانت آیرا کومک بکنت

نگاره‌ها

شنیداری

ویدئو

بُرز کورتین

نگارهٔ روز
Haus der Kulturen der Welt, Blaue Stunde, Berlin, 160521, ako.jpg

Haus der Kulturen der Welt, Berlin. The building is located in the Tiergarten park. It was formerly known as the Kongresshalle conference hall. It was designed in 1957 by the American architect Hugh Stubbins. The building is reflecting in the water basin in front of it.
 

+/− (bgn), +/− (en)روچی رسانّگ
Magnify-clip (sans arrow).svg

Ave Maria from Gregorian Vespers in honor of Saint Vincent Pallotti (Vesperae de Confessore non Pontifice) recorded by Schola Gregoriana from Pallottine Seminary in Ołtarzew, Poland, conducted by father Dariusz Smolarek.
 

+/− (bgn), +/− (en)شراکت ئان
 
رقابت‌ عکاسی
Camera2 mgx.svg
عکس بگیرید و بارگذاری کنید تا به رقابت‌های موضوعی ماهانهٔ ما راه یابید، الهام بگیرید و سوژه‌های جدید را بیازمایید! دربارهٔ رقابت‌ها بیشتر بدانید!

گزیده‌ها

اگر برای نخستین بار است که به ویکی‌انبار می‌آیید، پیشنهاد می‌کنیم که با دیدن تصاویر برگزیده، تصاویر یا کیفیت بالا یا تصاویر با ارزش شروع کنید.

شما می‌توانید بعضی از آثار درست‌شده توسط مشارکت‌کننده‌های حرفه‌ای ما را در ملاقات با عکاس‌های ما و ملاقات با نقاش‌های ما مشاهده کنید. ممکن است دیدن نگارهٔ سال نیز جالب باشد.


محتویات

Template:Sisterprojects-bgn