Commons:Licencie

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Commons:Licencovanie)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Licensing and the translation is 36% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Licensing and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Shortcuts: COM:L • COM:LICENSE

Stránka Commons:Licencovanie sa pokúša vysvetliť laikom v oblasti práva komplikovanú problematiku autorských práv pomocou návodu založeného na príkladoch. Cieľom je pomôcť Vám rozhodnúť sa, či môžete istý obrázok alebo dielo nahrať na Wikimedia Commons. Ak ste užívateľ, ktorý hľadá informácie o toma, ako sa dá použiť obsah z Commons vo Vašom vlastnom diele, pozrite stránku Commons:Reusing content outside Wikimedia.

Táto stránka tiež nie je celkom preložená. Pomôžte prosím, s prekladom.

Wikimedia Commons akceptuje iba slobodný obsah, t. j. obrázky a iné multimediálne súbory, ktoré nepodliehajú žiadnym licenčným obmedzeniam, ktoré by bránili ich použitiu kýmkoľvek, kedykoľvek, na akýkoľvek účel. Toto použitie ale môže byť obmedzené inými podmienkami, ktoré nesúvisia s autorským právom (pozri Commons:Non-copyright restrictions). Pri niektorých materiáloch môžu autorské práva vypršať v jednej krajine, kým v inej krajine sú stále chránené. Niektoré podrobnosti sú vysvetlené nižšie. Wikimedia Commons sa pokúša zaistiť, aby všetky takéto obmedzenia boli uvedené na popisnej stránke obrázka, ale je zodpovednosťou používateľa ubezpečiť sa, že použitie média je v súlade s licenciou a neporušuje žiaden aplikovateľný zákon.

Wikimedia Commons akceptuje iba média

Wikimedia Commons neakceptuje fair use materiál: pozri Commons:fair use. Taktiež nie sú akceptované súbory licencované ako iba nekomerčné (non-commercial only).

Licencia, ktorá sa vzťahuje na obrázok alebo multimediálny súbor musí byť jasne vyznačená na popisnej stránke obrázka použitím šablóny licencie. Všetky informácie, ktoré daná licencia požaduje musia byť uvedené na popisnej stránke. Informácie na popisnej stránke by mali postačovať na to, aby ostatní mohli overiť stav licencie. Najlepšie je urobiť to okamžite v poli popis na nahrávacom formulári.

Ak žiadate povolenie od držiteľa autorských práv, použite nato prosím iba šablóny emailov.

Krátke, ale nie úplne presné uvedenie do problematiky

Prijateľné licencie

Licenčná zmluva je formálne povolenie, ktoré ustanovuje kto smie použiť dielo podliehajúce autorským právam a ako ho smie použiť. Licenciu môže udeliť iba držiteľ autorských práv, ktorým je vo väčšine prípadov autor (fotograf, maliar a pod.).

Tento komiks vysvetľuje prečo Commons neakceptuje "nekomerčné" licencie. Kliknite pre zobrazenie v plnej veľkosti.

Všetky autorské diela na Commons (s výnimkou tých, ktoré sú voľné) musia byť licencované pod slobodnou licenciou, ktorá výslovne a neodvolateľne umožňuje každému používať dielo na akýkoľvek účel; jednoduché konštatovanie, že "dielo môže slobodne použiť ktokoľvek" (alebo obdobné) nie je postačujúce. Licencia musí spĺňať najmä nasledovné podmienky:

 • Musí byť povolené opätovné publikovanie a šírenie.
 • Musí byť povolená publikácia odvodeného diela.
 • Musí byť povolené komerčné využitie diela.
 • Licencia musí byť trvalá (bez časového obmedzenia) a neodvolateľná.
 • Môže byť vyžadované uvedenie všetkých autorov/prispievateľov diela.
 • Môže byť vyžadované publikovanie odvodeného diela za rovnakých licenčných podmienok.
 • Pri digitálnej distribúcii môže byť vyžadované použitie otvorených súborových formátov bez digitálnej správy práv (DRM).

Niekedy si autori želajú uvoľniť pod voľnou licenciou verziu diela v nižšej kvalite, alebo v nižšom rozlíšení, pričom na verzie vo vyššej kvalite sa aplikujú prísnejšie podmienky. Aj keď je [Commons:Village pump/Copyright/Archive/2014/06#Could someone please post a summary of this? nejasné], či je takéto rozlišovanie právne vymáhateľné, pravidlom Commons je rešpektovať zámer držiteľa autorských práv uložením diela iba v nižšej kvalite.

Na obrázok alebo iný multimediálny súbor sa nesmú vzťahovať nasledujúce obmedzenia:

 • Použitie iba pre Wikimedia.
 • Iba pre nekomerčné/vzdelávacie účely.
 • Použitie len fair use.
 • Povinné upovedomenie autora pri každom alebo niektorom použití.

Napríklad vo všeobecnosti nie sú povolené:

 • Snímky (screenshoty) softvéru, ktorý sám nie je šírený pod slobodnou licenciou. Snímky softvéru, ktorý je pod GPL alebo podobnou slobodnou softvérovou licenciou sú vo všeobecnosti v poriadku.
 • Snímky z televízie/DVD/ video hier. Pozrite Commons:Screenshoty.
 • Skeny alebo fotoreprodukcie umeleckých diel chránených autorským právom, najmä obaly kníh, albumov/CD atď. Pozrite Commons:Odvodené diela.
 • Symboly, logá atď. podliehajúce autorskému právu. (Nezamieňať s trademarks.)
 • Modely, masky, hračky a iné predmety, ktoré predstavujú chránené umelecké dielo, ako kreslená alebo filmová postava (na rozdiel od konkrétneho herca nezávisle na konkrétnej roli). Pozrite Commons:Odvodené diela.

Commons tiež povoľuje diela na ktoré sa nevzťahuje autorské právo (t.j. voľné diela - public domain). Prečítajte si prosím kapitolu o voľnom diele nižšie.

Pre vysvetlenie a zdôvodnenie licenčnej politiky pozrite Commons:Licensing/Justifications.

Multilicencovanie

Tento komiks ukazuje, prečo je užitočné multilicencovať vlastnú prácu. Po kliknutí sa zobrazí zväčšený obrázok.

Pre súbor môžete ponúknuť ľubovoľný počet licencií, pokiaľ aspoň jedna z nich spĺňa vyššie uvedené požiadavky na slobodnú licenciu. Napríklad súbory pod licenciou "len pre nekomerčné účely" sú v poriadku iba ak sú zároveň uvoľnené pod slobodnou licenciou, ktorá umožňuje komerčné použitie.

Multilicencovanie s reštriktívnejšími licenciami môžu byť užitočné pre kompatibilitu s licenčnými schémami iných projektov. Multilicencovanie umožňuje osobám, ktoré vytvárajú odvodené diela, uvoľniť toto dielo iba pod reštriktívnejšou licenciou pokiaľ si to želajú — tým sa tvorcom odovodených diel poskytuje viac voľnosti ohľadom výberu licencie pre svoje dielo. Pozrite Commons:Multi-licensing.

Známe licencie

Nasledovné známe licencie sú preferované pre diela na Commons:

Summary of Creative Commons licenses on Wikimedia Commons
Creative Commons license icons and names Abbreviations & versions OK here? Notes
Public Domain Mark
Public Domain Mark
Public domain
CC Public Domain Mark 1.0 Generally OK Generally OK Often found on Flickr images, and considered to be freely licensed in most circumstances. - see Public Domain section below
CC0 Button
CC0 Button
Zero Public Domain, "No Rights Reserved"
CC0 OK OK
CC BY Button
CC BY Button
Attribution
CC BY (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ OK OK
CC BY-SA Button
CC BY-SA Button
Attribution-ShareAlike
CC BY-SA (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ OK OK
CC BY-NC Button
CC BY-NC Button
Attribution-NonCommercial
CC BY-NC (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Not OK
CC BY-NC-ND Button
CC BY-NC-ND Button
Attribution-NonCommercial-NoDerivs
CC BY-NC-ND (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Not OK
CC BY-NC-SA Button
CC BY-NC-SA Button
Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Not OK
CC BY-ND Button
CC BY-ND Button
Attribution-NoDerivs
CC BY-ND (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Not OK
Notes on the symbols
CC BY Icon "BY"
This icon means that the image license requires attribution, as such an image is created "BY" a certain person ("BY" is not an acronym in this case).
CC SA Icon SA
This icon is for "Share Alike". It means that others may create derivative works but should publish their contributions under the same or compatible license as the original.
CC NC Icon NC
This icon refers to a "Non-Commercial" license (not allowed on Commons)
CC ND Icon ND
This icon refers to a "No-Derivatives" license (not allowed on Commons)

See Commons:Copyright tags for more licenses.

Forbidden licenses

Diela, ktoré nie sú dostupné pod licenciou, ktorá splňuje of Free Cultural Works, sú vyslovene zakázané . Viac informáci nájdete v rozhodnutí správnej rady Wikimedia Foundation o licencovani.

Niekoľko príkladov licencií, ktoré sa bežne vyskytujú na internete, ale sú zakázané na Commons:

Nepovolené licencie môžu byť použité na Commons len v prípade, ak je dielo multilicencované aspoň pod jednou voľnou licenciou.

If an image is not OK, consider asking the author to release their work under a free license such as CC BY (Creative Commons Attribution license), or CC BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike).

GNU (Voľná licencia)

Upozornenie: Licencia GFDL je dosť nepraktická pre obrázky a krátke texty, najmä pre tlačené médiá, pretože vyžaduje, aby spolu s obrázkom či textom bol vytlačený plný text GFDL. Preto je dielo vhodné publikovať s dvojitou licenciou, keď ku licencii GFDL pridáte licenciu, ktorá umožňuje jednoduchšie použitie obrázku či textu - napríklad licenciu Creative Commons. Taktiež nepoužívajte GPL a LGPL licencie ako jediné licencie pre svoje dielo, keďže sú vhodné len pre softvér.

GFDL is not permitted as the only acceptable license where all of the following are true:

 • The content was licensed on or after 15 October 2018. The licensing date is considered, not the creation or upload date.
 • The content is primarily a photograph, painting, drawing, audio or video.
 • The content is not a software logo, diagram or screenshot that is extracted from a GFDL software manual.

Informácie o licencii

Shortcut
Príklad obrázka s odporúčaným detailným popisom obrázka (pozrite stránku obrázka)

Všetky popisné stránky na Commons musia jasne uviesť, pod akou licenciou bolo dielo zverejnené a musí obsahovať informácie vyžadované licenciou (autor atď.) a súčasne by mala obsahovať informácie dostatočné na to, aby si ostatní mohli overiť stav licencie (odkaz na zdroj), a to aj v takom prípade, ak to nevyžaduje samotná licencia, alebo autorský zákon.

Konkrétne, nasledovné informácie musia byť uvedené na popisnej stránke, bez ohľadu na to, či ich licencia vyžaduje alebo nie:

 • Licencia, ktorá sa vzťahuje na dielo. Na toto slúžia licenčné šablóny.
 • Zdroj diela. V prípade, že autor nahral dielo osobne, musí to byť explicitne uvedené (napr. „Vytvorené užívateľom“, „Vlastné dielo“ a pod.). V opačnom prípade uveďte, prosím, webový odkaz, alebo úplnú citáciu ak je to možné. Upozornenie: Údaj typu „Prenesené z Wikipédie“ sa v zásade nepovažuje za platný zdroj, pokiaľ nebolo dielo na Wikipédií uverejnené prvý krát. Musí byť uvedený pôvodný zdroj.
 • Autor/tvorca obrázka alebo multimediálneho súboru. Pre diela, ktoré sa považujú za voľné dielo z dôvodu vypršania autorských práv je nevyhnutná informácia o dátume úmrtia autora (pozrite časť o voľnom diele nižšie). Vloženie všeobecnej licenčnej šablóny, ktorá predpokladá, že užívateľ, ktorý dielo nahral je súčasne aj držiteľom autorských diel (napr. {{PD-self}}) sa nepovažuje za splnenie tejto povinnosti. Jedinou výnimkou je ak si autor želá zostať v anonymite alebo v istých prípadoch, kde je autor neznámy, ale je k dispozícii dosť informácií, ktoré dokazujú, že dielo je naozaj voľné (napríklad dátum vytvorenia/vydania).

Menej dôležité, ale malo by byť vždy uvedené, ak je možné:

 • Popis obrázka, alebo multimediálneho súboru. Čo to zobrazuje? Ako to vzniklo?
 • Dátum a miesto vytvorenia. Pre médiá, ktoré sa považujú za voľné dielo z dôvodu vypršania autorských práv môže byť dátum vytvorenia zásadnou informáciou (pozrite časť o voľnom diele nižšie).

Tieto informácie je najlepšie pridať použitím Informačnej šablóny. O použití tejto šablóny sa dočítate v článku Commons:Prvé kroky/Kvalita a popis.

Rozsah licencie

V niektorých prípadoch dokument (multimediálny súbor) môže mať viac aspektov, ktoré môžu a musia byť licencované: Každá osoba, ktorá prispela nezanedbateľnou časťou diela má práva na výsledné dielo a všetci autori musia sprístupniť svoj príspevok pod slobodnou licenciou — pozrite odvodené dielo. Ich rozlíšenie však nie je vždy celkom jasné a môže sa líšiť medzi jednotlivými krajinami. Niekoľko príkladov na objasnenie:

 • pri nahrávke piesne sa musia brať do úvahy nasledovné aspekty, pričom každý musí byť pod slobodnou licenciou (alebo voľným dielom):
  • Samotná hudba (noty) (práva skladateľa)
  • Text piesne (práva textára)
  • Interpretácia (práva hudobníkov, spevákov atď.)
  • Záznam (práva technického personálu / nahrávacej spoločnosti)
 • Pre obrázok umeleckého diela (vrátane obálok kníh a pod.) je to podobné:
  • Tvorca pôvodného umeleckého diela je držiteľom autorských práv ku všetkým reprodukciám a odvodeným dielam.
  • Fotograf má práva k fotografii, pokiaľ sa nejedná o obyčajnú reprodukciu originálu.
 • Pre obrázok budovy si treba uvedomiť, že ak sú zobrazené význačné architektonické prvky, tak držiteľom autorských práv môže byť architekt, pozrite aj Commons:Freedom of panorama.

Často je problematické, ak dielo nie je primárnym predmetom obrázka alebo nie je jasne rozoznateľné: v takom prípade je držiteľom autorských práv zvyčajne iba tvorca obrázka (či záznamu a pod.). Napríklad, pri fotení skupiny ľudí v múzeu môže fotografia obsahovať aj obrazy na stene. V takom prípade sa nemusí byť potrebné brať ohľad na autorské práva autorov obrazov. Jednoznačné rozhodnutie však nie je vždy ľahké. Pravidlo Commons:De minimis poskytuje viac informácií o takomto postupe.

Uvedomte si, že pre každý aspekt musí byť určená a výslovne spomenutá licencia.

Tiež si všimnite, že reprodukcie zvyčajne nemajú nárok na ochranu autorským právom; tvorca obrázka obrazu nemá žiadne autorské práva k výslednému digitálnemu obrázku. Relevantné sú len autorské práva k pôvodnému obrazu. To sa tiež vzťahuje na snímky (screenshoty).

Voľné dielo

Material released under a license like CC0 is considered the equivalent of public domain material; works that lack originality and edicts are in the public domain; a few governments around the world, including the US Federal, California, and Florida governments place most of their works, including most of their public records in the public domain; the English Wikipedia's guideline on public domain material more precisely defines these many exceptions.

Commons prijíma materiál, ktorý je voľným dielom (public domain), t.j. diela, ktoré sú povolené predchádzajúcim pravidlom, ktoré nie sú spôsobilé požívať ochranu autorským právom alebo k nemu autorské práva vypršali. Ale "public domain" je zložité. Autorské zákony sa líšia medzi jednotlivými krajinami a teda dielo môže byť voľné v jednom štáte ale v inom múže byť chránené. Existujú medzinárodné zmluvy, ako napríklad Bernská konvencia, ktoré stanovujú isté minimálne štandardy, ale jednotlivé štáty môžu stanoviť prísnejšie pravidlá. Všeobecné pravidlo hovorí, že keď je tvorca diela viac ako 70 rokov po smrti, tak sa jeho dielo stáva voľným dielom v štáte, ktorého bol občanom a v štáte, kde bolo dielo prvýkrát publikované. Ak je dielo anonymné, alebo sa jedná o spoločné dielo (napr. encyklopédia), tak sa typicky stáva voľným dielom 70 rokov po prvej publikácii.

Many countries use such a copyright term of 70 years. A notable exception is the U.S. Due to historical circumstances, the United States has more complex rules:

 • Works published before 1929 are in the public domain.
 • For works first published before 1964, copyright lasts 28 years after publication, and is therefore currently expired unless the owner filed for renewal during the window between 27 and 28 years after publication.

  If renewed during that window, copyright lasts until 95 years after first publication.

  The large majority of works published before 1964 have passed into the public domain, but it is imperative to determine that copyright was not renewed. (The US Copyright Office online catalog can be used to search for renewals in 1978 or later—useful for works published in 1951 through 1963; Google has scans of the paper catalog including works registered from 1923 up to 1978).

 • For works first published before 1978: until 95 years after the first publication.
 • For works first published 1978 or later: until 70 years after the author's death. Anonymous works or work made for hire: until the shorter of 95 years since the first publication or 120 years since the creation of the work.

For works created before 1978 but only published 1978 or later, there are some special rules. These terms apply in the U.S. also for foreign works.

Rok a miesto vydania má zásadný význam. V mnohých krajinách diela publikované pred istým rokom sú voľným dielom. V USA je týmto dátumom 1. január 1923. V niektorých krajinách všetok materiál publikovaný vládou sa pokladá za voľné dielo, kým iné si nárokujú autorské práva (pozrite Commons:Autorská práva podle oblastí).

In the US, the copyright situation for sound recordings (including those published before 1929) is a special case. Under Title II of the Music Modernization Act, recordings that were first fixed prior to February 15, 1972 are copyrighted for a period of time under US federal copyright that depends on when the recording was first published. This federal copyright applies regardless of any formalities (copyright notice, registration, and/or renewal.) The specific copyright term lengths are as follows:

 • Recordings that were first published prior to 1923 entered the public domain on January 1, 2022.
 • Recordings that were first published between 1923 and 1946 are copyrighted for a period of 100 years after first publication.
 • Recordings that were first published between 1947 and 1956 are copyrighted for a period of 110 years after first publication.
 • Recordings that were published after 1956 and first fixed prior to February 15, 1972 will enter the public domain on February 15, 2067.

Sound recordings that were first fixed on or after February 15, 1972 are subject to the same US copyright law term lengths and provisions as other works.

V niektorých jurisdikciách (napríklad v USA) sa autor môže výslovne vzdať autorských práv k dielu a uvoľniť ho tým ako voľné dielo. V iných (ako Európska únia) to technicky nie je možné. Namiesto toho autor môže udeliť právo používať dielo bez obmedzení, napr. použitím Creative Commons Zero Waiver licencie, ktorou sa zrieka všetkých práv, aj keď takéto zrieknutie nemusí byť právne záväzné v rovnakom rozsahu, ako keby sa jednalo o voľné dielo. (napríklad osobnostné práva autora).

The Hirtle chart is a tool for helping to determine if something is in the public domain in the United States. Commons:International copyright quick reference guide helps to determine if a work first published outside the United States can be uploaded.

Vzájomné pôsobenie autorského práva USA a autorských práv mimo USA

Every faithful reproduction of Mona Lisa is considered by Commons to be public domain. See "Exception" in text for details.

Commons je medzinárodný projekt, ale jeho servery sú umiestnené v USA a jeho obsah by sa mal dať opätovne použiť v čo najširšej miere. Nahranie diel, ktoré vznikli mimo USA je možné, len keď je dielo buď voľné, alebo pokryté platnou slobodnou licenciou v USA a zároveň v krajine vzniku diela. „Krajinou vzniku diela“ je vo všeobecnosti krajina, kde bolo dielo prvýkrát uverejnené.[1]

Keď nahrávate materiál z krajiny mimo USA, obvykle sa uplatní autorské právo tejto krajiny a zároveň USA. Pri nahrávaní materiálu stiahnutého z webovej stránky tretej strany uplatňuje sa legislatíva USA, krajiny nahrávajúceho a zároveň aj krajiny, kde sa nachádzajú servery pôvodného zdroja. Následne akákoľvek licencia použitá na toto dielo musí byť byť aplikovateľná vo všetkých relevantných jurisdikciách. Ak je materiál voľným dielom, musí byť voľným dielom vo všetkých spomenutých jurisdikciách (plus v krajine pôvodu diela) aby sa mohlo nahrať na Commons.

Napríklad, ak osoba na Slovensku nahrá obrázok stiahnutý z francúzskej webstránky na server Commons, vzťahuje sa naň právo Francúzska, Slovenska aj USA. Aby bolo možné nahrať fotografiu na Commons, musí byť buď voľným dielom v USA, na Slovensku a vo Francúzsku alebo musí existovať vhodná licencia pokrývajúca USA, Slovensko a Francúzsko.

Exception: Faithful reproductions of two-dimensional works of art, such as paintings, which are in the public domain are an exception to this rule. In July 2008, following a statement clarifying WMF policy, Commons voted to the effect that all such photographs are accepted as public domain regardless of country of origin, and tagged with a warning. For details, see Commons:When to use the PD-Art tag.

Uruguay Round Agreements Act

Main page: Commons:URAA-restored copyrights

The Uruguay Round Agreements Act or URAA is a US law that restored copyrights in the U.S. on foreign works if that work was still copyrighted in the foreign source country on the URAA date. This URAA date was January 1, 1996 for most countries. This means that foreign works became copyrighted in the U.S. even if they had been in the public domain in the U.S. before the URAA date. See also Wikipedia:Non-U.S. copyrights.

Because the constitutionality of this law was challenged in court, Commons initially permitted users to upload images that would have been public domain in the U.S. without the URAA. However, the constitutionality of the URAA was upheld by the U.S. Supreme Court in Golan v. Holder. After discussion, it was determined that the affected files would not be deleted en masse but reviewed individually. There was further discussion about the best method for review of affected files, resulting in the creation of Commons:WikiProject Public Domain (not active anymore).

Files affected by the URAA should be tagged with {{Not-PD-US-URAA}}.

Files nominated for deletion due to the URAA should be evaluated carefully, as should be their copyright status under US and local laws. A mere allegation that the URAA applies to a file cannot be the sole reason for deletion. If the end result of copyright evaluation is that there is significant doubt about the freedom of a file under US or local law, the file must be deleted in line with the precautionary principle.

Old orphan works

Old orphan works are accepted, provided that

 • the works were created before 1929;
 • or, the works were created before the pma duration in the country of origin, which would satisfy {{PD-1996}} if published at the time of creation (e.g. works created before 1946 for 50 years pma countries, if the URAA date is 1996).

PD 1.0 and Flickr

See also: Commons:Flickr files.

CC Public Domain Icon

The Creative Commons Public Domain 1.0 mark (PDM) is often applied to images on photography websites such as Flickr.com, and is not a license. Despite this, the community found that when a user applies PDM to their own work, they are releasing their work to be in the public domain, and these works are believed to be freely licensed. For further information, see Accept files published by the copyright holder with a Public Domain Mark.

Na Commons nie je povolený materiál Fair use

Wikimedia Commons neakceptuje obsah za podmienky fair use. Pozrite Commons:Fair use.

Odvodené dielo

Táto montáž je príklad odvodeného diela. Kombinuje rôzne existujúce obrázky uvoľnené pod GFDL a inými slobodnými licenciami.

Chcete obrázok Mickey Mouse, ale samozrejme ho nemôžete len naskenovať. Prečo neodfotiť malú hračku a nenahrať ju? Dôvodom, prečo nesmiete nahrať fotografie takýchto figúrok je, že sa považujú za odvodené dielo. Takéto diela nie je možné publikovať bez súhlasu pôvodného autora.

US Copyright Act z roku 1976, Section 101, hovorí: "Odvodené dielo je dielo založené na jednom alebo viacerých dielach, ktoré už existovali, ako preklad, zhudobnenie, dramatizácia, fikcionalizácia, filmová verzia, zvukový záznam, reprodukcia umenia, skrátenie, zhustenie alebo akákoľvek iná forma, do ktorej dielo môže byť pretvorené alebo adaptované. Práca pozostávajúca z redaktorských revízií, anotácií, vylepšení alebo iných modifikácií, ktoré ako celok reprezentujú pôvodné autorské dielo je "odvodené dielo". Fotografia predmetu autorského práva sa považuje v jurisdikcii USA za odvodené dielo. US Copyright Act z roku 1976, Section 106: "(...) Držiteľ autorských práv vo svojom mene má výhradné právo vykonávať a autorizovať vykonávanie nasledovného: (...) (2) pripravovať odvodené diela založené na diele chránenom autorským právom;"

Preto "neautorizované" odvodené diela ako obrázky kreslených postavičiek, hračiek atď. musia byť zmazané.

Viac informácií nájdete na Odvodené diela.

Exception: So-called useful articles - objects with an intrinsic utilitarian function, even if commercial designs, are not subject to copyright protection in the US. Consequently, images thereof are not derivative works under US law. For details and applicability of this exception, see the Supreme Court’s decision in Mazer v. Stein, and {{Useful-object-US}}.

Simple design

Logo of Microsoft – {{PD-textlogo}}

Regarding trademarks (see also Commons:Copyright rules by subject matter: Trademarks): Most commercial items and products are protected by intellectual property laws in one way or another, but copyright is only one such protection. It is important to make the distinction between copyright, trademarks, and patents. Wikimedia Commons generally only enforces copyright restrictions, for these reasons:

 1. Almost anything can be trademarked, and it wouldn't make sense to forbid everything.
 2. Trademarks and industrial designs restrictions are pertinent to industrial reproduction, but photographs of such items can otherwise be freely reproduced.

→ For these reasons Commons accepts any trademark whose copyright has expired. Moreover, Commons accepts images of text in a general typeface and of simple geometric shapes, even if it happens to be a recent trademarked logo, on the grounds that such an image is not sufficiently creative to attract copyright protection.

[2]

Such images should be tagged with {{PD-ineligible}} or one of the list of more specific tags for this kind of works (e.g. {{PD-textlogo}} for simple logos).

Raster renderings (i.e. PNG images) of uncopyrighted simple designs can themselves be regarded as being uncopyrighted. For vector images (i.e. SVG files) of uncopyrighted simple designs, the question as to whether the vector representation has its own copyright is less clear; see the English Wikipedia copyright information about fonts and the {{PD-textlogo}} talk page for more information.

It is often very difficult to determine whether a design is protected by copyright or not, and images of these sorts are frequently nominated for deletion, with various results. See Commons:Threshold of originality and/or “Threshold of originality” (in Wikipedia) for some guidance.

Fonts

Přesměrovává sem stránka „COM:FONT“. Pokud hledáte the fonts available for SVG rendering, vizte meta:SVG fonts.

The raster rendering of a font (or typeface) is not subject to copyright in the U.S., and therefore is in the public domain. It may be copyrighted in other countries (see intellectual property of typefaces on Wikipedia). You should use {{PD-font}} in this case.

Pravidlá o licenciach

Some guidance on applicable copyright rules can be found at

See also

Pozri aj

Poznámky

 1. In cases where a work is simultaneously published in multiple countries, the "country of origin" is the country which grants the shortest term of copyright protection, per the Berne Convention.
 2. See Ets-Hokin v. Skyy Spirits Inc where it was decided that the SKYY vodka bottle and logo were not copyrightable.

Externé odkazy

Other: