Commons:Licentiëring

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Licensing and the translation is 100% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Licensing and have to be approved by a translation administrator.

Shortcuts: COM:L • COM:LICENSE

Deze pagina geeft niet-juristen een overzicht van ingewikkelde wetten op het gebied van auteursrecht door middel van instructies met voorbeelden. Het doel is om uploaders te helpen beslissen of een afbeelding of ander mediabestand aanvaardbaar is op Wikimedia Commons. Als u een hergebruiker bent op zoek naar informatie over hoe u Commons-inhoud gebruikt in uw eigen werk, zie Commons:Hergebruik van inhoud buiten Wikimedia.

Wikimedia Commons accepteert alleen vrije inhoud, dat wil zeggen, afbeeldingen en andere mediabestanden die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, welke zouden verhinderen hen te laten gebruiken "door wie dan ook, waneer dan ook, voor welk doel dan ook". Het gebruik kan echter beperkt worden door niet aan auteursrecht gerelateerde zaken, zie Beperkingen buiten het auteursrecht, en de licentie kan om speciale maatregelen vragen. Er is ook bepaald materiaal, waarvan het auteursrecht is verlopen in het ene land, maar niet in het andere. Een aantal details worden hieronder uitgelegd. Wikimedia Commons probeert ervoor te zorgen dat zulke beperkingen vermeld zijn op de beschrijvingspagina van de afbeelding; het is echter de verantwoordelijkheid van de hergebruikers om ervoor te zorgen dat het gebruik van de media voldoet aan de licentie en geen relevante wetten schendt.

Wikimedia Commons accepteert alleen media

Wikimedia Commons accepteert geen Fair use argumenten: zie Commons:Fair use. Media alleen voor niet-commercieel gebruik bedoeld (zoals CC BY-NC-SA), wordt ook niet geaccepteerd.

De licentie die van toepassing is op een afbeelding of mediabestand moet duidelijk worden aangegeven met een copyright op de beschrijvingspagina van het bestand. De aangeleverde informatie moet voldoende zijn om anderen de licentie-status te kunnen laten verifiëren. Het is het beste om dit meteen tijdens het uploaden te doen.

Gebruik het e-mailsjabloon voor het vragen via VRT van toestemming aan de auteursrechthebbende.

Een snelle maar niet geheel nauwkeurige inleiding

Toegestane licenties

Met een licentie wordt bedoeld: formele toestemming waarin staat wie een auteursrechtelijk beschermd werk mag gebruiken en op welke wijze. Een licentie kan alleen worden verleend door de auteursrechthebbende. Dit is meestal de auteur (fotograaf, schilder en dergelijke).

Deze strip legt uit waarom Commons geen "niet-commerciële" licenties toelaat. Klik op de afbeelding voor de volledige grootte.

Al het auteursrechtelijk beschermd materiaal op Commons (niet in het publiek domein) moet een vrije licentie krijgen die het eenieder specifiek en onherroepbaar toestaat om het materiaal voor welk doeleinde ook te gebruiken; het is niet voldoende dit te simpelweg te schrijven als "het materiaal kan door iedereen vrij worden gebruikt" of iets dergelijks. De licentie moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Opnieuw openbaar maken en verspreiden moeten worden toegestaan.
 • Het openbaar maken van afgeleide werken moet worden toegestaan.
 • Commercieel gebruik van het werk moet worden toegestaan.
 • De licentie moet eeuwig (niet verlopend) en niet herroepbaar zijn.
 • Erkenning van alle auteurs/bijdragers van een werk mag worden vereist.
 • Het onder dezelfde licentie openbaar maken van een afgeleid werk mag worden vereist.
 • Voor digitale verspreiding mag het gebruik van bestandsindelingen worden vereist die vrij zijn van DRM (Digitaal rechtenbeheer).

Soms wenst een auteur een afbeelding of video van een lagere kwaliteit of resolutie onder een vrije licentie vrij te geven, en tegelijkertijd strengere voorwaarden te stellen aan versies van hogere kwaliteit. Het is onduidelijk of zo een onderscheid wettelijk te handhaven is, maar het beleid van Commons is om de bedoeling van de auteursrechthebbende te respecteren door alleen de versie van lagere kwaliteit op te nemen.

De volgende beperkingen mogen niet van toepassing zijn op de afbeelding of andere mediabestand:

 • Alleen te gebruiken door Wikimedia.
 • Alleen niet-commercieel, educatief, persoonlijk of redactioneel gebruik.
 • Gebruik alleen onder redelijk gebruik (fair use).
 • Kennisgeving van de maker vereist, in plaats van gevraagd, voor alle of voor sommige toepassingen.

Zo zijn de volgende zaken over het algemeen niet toegestaan:

 • Schermafdrukken van software die zelf niet onder een vrije licentie valt. Schermafdrukken van software onder de GPL of een vergelijkbare vrije softwarelicentie worden echter over het algemeen als OK beschouwd. Zie Schermafdrukken.
 • TV / DVD / video game Schermafdrukken. Zie Schermafdrukken.
 • Scans van reproductieve foto's van auteursrechtelijk beschermde illustraties, met name boekomslagen, album- / cd-hoezen, enz. Zie Afgeleide werken.
 • Auteursrechtelijk beschermde symbolen, logo's, enz. (Niet te verwarren met trademarks.)
 • Modellen, maskers, speelgoed en andere objecten die een auteursrechtelijk beschermd werk vertegenwoordigen, zoals een cartoon of filmpersonage (in plaats van alleen een bepaalde acteur, ongeacht een specifieke rol). Zie Afgeleide werken.

Commons staat ook werken toe die niet auteursrechtelijk beschermd zijn (d.w.z. werken in het publieke domein). Lees het gedeelte over het publieke domein hieronder.

Hier een toelichting op de rechtvaardiging van dit licentiebeleid.

Multi-licenties

Deze cartoon demonstreert het nut van het opnemen van een Creative Commons-licentie. Klik om de afbeelding op ware grootte te bekijken.

U kunt zoveel licenties voor een bestand aanbieden als u wilt, zolang ten minste één van hen voldoet aan de bovenstaande criteria voor vrije licenties. Bestanden kunnen bijvoorbeeld in licentie worden gegeven met zowel Creative Commons Attribution-ShareAlike (voldoet aan de criteria) als Attribution-NonCommercial (voldoet niet aan de criteria). In dit voorbeeld krijgen hergebruikers de mogelijkheid om afgeleide werken te maken met behulp van een compatibele licentie (ShareAlike) of een ander licentiemodel te gebruiken en worden ze beperkt tot niet-commercieel gebruik. Een hergebruiker die voor het laatste kiest, mag zijn afgeleide werk echter niet uploaden naar Commons, omdat Attribution-NonCommercial niet voldoet aan de criteria voor een vrije licentie.

Multi-licenties met beperkende licenties kunnen wenselijk zijn voor compatibiliteit met het licentieschema van andere projecten; Multi-licenties stelt mensen die afgeleid werk maken ook in staat om dat werk alleen onder een beperkende licentie vrij te geven, als ze dat willen - dat wil zeggen, het geeft makers van afgeleide werken meer vrijheid met betrekking tot welke licentie ze voor hun werk mogen gebruiken. Zie Multi-licenties.

Bekende licenties

Shortcut

De volgende bekende licenties hebben de voorkeur voor bestanden op Commons:

Overzicht van Creative Commons licenties op Wikimedia Commons
Creative Commons licentie pictogrammen en namen Afkortingen en versies Hier goed? Opmerkingen
Public Domain Mark
Public Domain Mark
Publiek domein
CC Public Domain Mark 1.0 Generally OK In het algemeen goed Vaak te zien op Flickr-afbeeldingen en in de meeste omstandigheden beschouwd als vrij gelicentieerd. zie Publiek Domein sectie
CC0 Button
CC0 Button
'Zero' Publiek Domein, Geen rechten voorbehouden
CC0 OK Goed
CC BY Button
CC BY Button
Naamsvermelding
CC BY (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ OK Goed
CC BY-SA Button
CC BY-SA Button
Naamsvermelding-ShareAlike
CC BY-SA (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ OK Goed
CC BY-NC Button
CC BY-NC Button
Naamsvermelding-NietCommercieel
CC BY-NC (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Niet goed
CC BY-NC-ND Button
CC BY-NC-ND Button
Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleide
CC BY-NC-ND (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Niet goed
CC BY-NC-SA Button
CC BY-NC-SA Button
Naamsvermelding-NietCommercieel-ShareAlike
CC BY-NC-SA (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Niet goed
CC BY-ND Button
CC BY-ND Button
Naamsvermelding-GeenAfgeleide
CC BY-ND (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Niet goed
Opmerking over de pictogrammen
CC BY Icon "BY"
Dit pictogram betekent dat de afbeeldingslicentie naamsvermelding vereist, omdat een dergelijke afbeelding door een bepaalde persoon is gemaakt ("BY" is in dit geval geen acroniem).
CC SA Icon SA
Dit pictogram is voor "Share Alike". Het betekent dat anderen afgeleide werken kunnen maken, maar hun bijdragen moeten publiceren onder dezelfde of een compatibel licentie als het origineel.
CC NC Icon NC
Dit pictogram verwijst naar een [$url 1 "Niet-commerciële"] licentie (niet toegestaan op Commons)
CC ND Icon ND
Dit pictogram verwijst naar een [$url 2 "No-Derivatives"] licentie (niet toegestaan op Commons)
 • Public Domain Icon Ook hier worden werken in het publiek domein geaccepteerd (zie hieronder).

Zie Copyright tags voor meer licenties.

Verboden licenties

Werken die niet beschikbaar zijn onder een licentie die voldoet aan de Definitie van vrije culturele werken zijn "'expliciet niet toegestaan"'. Zie de Wikimedia Foundation resolutie over licenties voor meer informatie.

Enkele voorbeelden van licentiestatussen die vaak op internet worden aangetroffen, maar verboden op Commons, zijn:

Niet-toegestane licenties mogen alleen worden gebruikt op Commons als het werk meerdere licenties heeft onder ten minste één toegestane licentie.

Als een afbeelding niet in orde is, overweeg dan om de auteur te vragen zijn werk vrij te geven onder een vrije licentie zoals CC BY (Creative Commons Attribution), of CC BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike).

GNU Free Documentation Licentie

De GNU Free Documentation Licentie (GFDL) is niet praktisch voor de meeste inhoud, vooral voor gedrukte media, omdat het vereist dat ze samen met de volledige tekst van de licentie worden gepubliceerd. Het verdient dus de voorkeur om het werk te publiceren met een dubbele licentie, waarbij aan de GFDL een licentie wordt toegevoegd die het gebruik van de foto of tekst gemakkelijk toestaat; een Creative Commons licentie bijvoorbeeld. Gebruik ook niet de GPL- en LGPL-licenties als de enige licentie voor uw eigen werken als deze kan worden vermeden, omdat ze niet echt geschikt zijn voor iets anders dan software.

GFDL is niet toegestaan als de enige aanvaardbare licentie waar al het volgende waar is:

 • De content is op of na 15 oktober 2018 in licentie gegeven. De licentiedatum wordt in aanmerking genomen, niet de aanmaak- of uploaddatum.
 • De inhoud is voornamelijk een foto, schilderij, tekening, audio of video.
 • De inhoud is geen softwarelogo, diagram of schermafbeelding dat is geëxtraheerd uit een GFDL-softwarehandleiding.

Licentie-informatie

Voorbeeldafbeelding met de aanbevolen gedetailleerde afbeelding omschrijving (zie de bestandspagina)

Alle beschrijvingspagina's op Commons moeten duidelijk aangeven onder welke licentie de materialen zijn gepubliceerd en moeten de informatie bevatten die door de licentie wordt vereist (auteur, enz.) en moeten ook voldoende informatie bevatten voor anderen om de licentiestatus te verifiëren, zelfs als dit niet vereist is door de licentie zelf of door auteursrechtwetten.

In het bijzonder moet de volgende informatie worden gegeven op de beschrijvingspagina, ongeacht of de licentie dit vereist of niet:

 • De Licentie die van toepassing is op het materiaal. Dit moet gebeuren met behulp van een copyright tag.
 • De Bron van het materiaal. Als de uploader de auteur is, moet Dit expliciet worden vermeld. (bijv. "Gemaakt door uploader", "Zelfgemaakt", "Eigen werk", enz.) Voeg anders indien mogelijk een weblink of een volledige bronvermelding toe. Opmerking: Dingen als "Overgezet van Wikipedia" worden over het algemeen beschouwd als een geldige bron, tenzij dat is waar het oorspronkelijk is gepubliceerd. De primaire bron moet worden vermeld.
 • De Auteur/Maker van de afbeelding of het mediabestand. Voor media die worden beschouwd als behorend tot het publieke domein omdat het auteursrecht is verlopen, kan de datum van overlijden van de auteur ook cruciaal zijn (zie het gedeelte over materiaal uit het publieke domein hieronder). Een generiek licentiesjabloon dat impliceert dat de uploader de houder van het auteursrecht is (bijv. {{PD-self}}) is geen vervanging voor deze vereiste. De enige uitzonderingen hierop zijn als de auteur anoniem wil blijven of in bepaalde gevallen waarin de auteur onbekend is, maar er voldoende informatie bestaat om aan te tonen dat het werk echt in het publieke domein is (zoals de datum van creatie / publicatie).

Van minder belang, maar moet altijd worden verstrekt indien mogelijk:

 • De Beschrijving van de afbeelding of het mediabestand. Waar is het van? Hoe is het ontstaan?
 • De Datum en plaats van creatie. Voor media die worden beschouwd als behorend tot het publieke domein omdat het auteursrecht is verlopen, kan de datum van creatie cruciaal zijn (zie het gedeelte over materiaal uit het publieke domein).

Deze punten van de beschrijving kunnen op zijn best worden gedaan met behulp van het Informatie sjabloon. Voor het gebruik van dit sjabloon zie Eerste stappen/Kwaliteit en beschrijving.

Doel van licenties

In sommige gevallen kan een document (mediabestand) meerdere aspecten hebben die in licentie kunnen en moeten worden gegeven: Elke persoon die een cruciaal deel van het werk heeft bijgedragen, heeft rechten op de resultaten en moet allemaal zijn bijdrage beschikbaar stellen onder een vrije licentie - zie afgeleid werk. De verschillen zijn echter onduidelijk en kunnen van land tot land verschillen. Hier zijn een paar voorbeelden om het te verduidelijken:

 • Voor een muziekopname moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten, en elk moet onder een vrije licentie (of in het publieke domein) vallen:
  • De partituur van de muziek (rechten van de componist)
  • De tekst van het nummer (rechten van de schrijver)
  • De uitvoering (rechten van de uitvoerende kunstenaars)
  • De opname (rechten van het technisch personeel / opnamemaatschappij)
 • Voor een foto van kunstwerk (ook boekomslagen en dergelijke) is het vergelijkbaar:
  • De maker van het originele kunstwerk heeft rechten op alle reproducties en afgeleid werk.
  • De fotograaf heeft rechten op de afbeelding, als het geen gewone reproductie van het origineel is.
 • Voor een afbeelding van een gebouw of een openbare kunstwerk (zoals een sculpturaal monument of een muurschildering), houd er rekening mee dat de architect of de kunstenaar bepaalde rechten kan hebben als er verschillende architectonische of artistieke kenmerken worden getoond, maar zie ook Vrijheid van panorama.

Dit is vaak problematisch, als het kunstwerk niet de primaire inhoud van de afbeelding is of niet duidelijk herkenbaar is: in dat geval heeft meestal alleen de maker van de resulterende afbeelding (opname, enz.) een auteursrecht. Wanneer u bijvoorbeeld een foto maakt van een groep mensen in een museum, kan de foto ook enkele schilderijen aan de muren laten zien. In dat geval hoeft geen rekening te worden gehouden met het auteursrecht van die schilderijen. Het onderscheid is echter niet erg duidelijk. Het minimis beleid heeft meer informatie over dit concept.

Merk op dat de licentie voor alle aspecten moet worden bepaald en expliciet moet worden vermeld. Merk ook op dat de meeste reproducties niet toestaan dat de persoon die de reproductie uitvoert een nieuw auteursrecht claimt; De maker van een digitale afbeelding / reproductie van een foto bezit geen nieuw auteursrecht op de resulterende digitale afbeelding. Het enige relevante auteursrecht is dat van de originele foto. Dit geldt ook voor Schermafbeeldingen.

Materiaal in het publiek domein

Materiaal dat is vrijgegeven onder een licentie zoals CC0 wordt beschouwd als het equivalent van materiaal uit het publieke domein; werken die originaliteit en edicten missen, bevinden zich in het publieke domein; een paar regeringen over de hele wereld, waaronder de Amerikaanse federale, Californië en Florida-regeringen, plaatsen de meeste van hun werken, waaronder de meeste van hun public records in het publieke domein; de Engelse Wikipedia's richtlijn over publiek domein materiaal definieert deze vele uitzonderingen nauwkeuriger.

Commons staat materiaal toe die in het publiek domein is. Dit naast documenten die niet in aanmerking voor het auteursrecht of waarvan het auteursrecht is verlopen. Het "publieke domein" is ingewikkeld; auteursrechtenwetten verschillen per land, en daarom kan bijvoorbeeld een werk in het ene land in het publieke domein zijn en kan er in het andere land auteursrechten rusten op het werk. Er zijn internationale verdragen zoals de Conventie van Bern die minimumnormen probeert vast te stellen. Individuele landen zijn vrij om onder deze norm te gaan. Een algemene vuistregel is dat als de maker van het werk al minstens 70 jaar overleden is, het werk in het publieke domein is in het land waar de maker burger was en in het land waar het werk als eerst was gepubliceerd. Als het werk anoniem is of een gezamenlijk werk (bijvoorbeeld een encyclopedie), is het meestal in het publieke domein 70 jaar na de datum van de eerste publicatie. Als de maker niet gevonden kan worden na intensief zoeken, dan mag aangenomen worden dat het in het publieke domein is na 120 jaar na de aanmaak (meer details: {{PD-old-assumed}}).

Veel landen hanteren zo'n auteursrechtelijke termijn van 70 jaar. Een opmerkelijke uitzondering is de VS Vanwege historische omstandigheden hebben de Verenigde Staten complexere regels:

 • Werken die vóór 1929 zijn gepubliceerd, bevinden zich in het publieke domein.
 • Voor werken die voor het eerst vóór 1964 zijn gepubliceerd, duurt het auteursrecht 28 jaar na publicatie en is daarom nu verlopen tenzij de eigenaar een aanvraag tot verlenging heeft ingediend tijdens de periode tussen 27 en 28 jaar na publicatie.

  Indien vernieuwd tijdens die periode, duurt het auteursrecht tot 95 jaar na de eerste publicatie.

  De overgrote meerderheid van de werken die vóór 1964 zijn gepubliceerd, zijn in het publieke domein terechtgekomen, maar het is noodzakelijk om vast te stellen dat het auteursrecht niet is vernieuwd. (De US Copyright Office online catalogus kan worden gebruikt om te zoeken naar verlengingen in 1978 of later — handig voor werken gepubliceerd in 1951 tot en met 1963; Google heeft scans van de papieren catalogus, waaronder werken geregistreerd van 1923 tot 1978).

 • Voor werken die voor het eerst zijn gepubliceerd vóór 1978: tot 95 jaar na de eerste publicatie.
 • Voor werken die voor het eerst zijn gepubliceerd in 1978 of later: tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Anonieme werken of werk gemaakt voor verhuur: tot de kortste van 95 jaar sinds de eerste publicatie of 120 jaar sinds de creatie van het werk.

Voor werken die vóór 1978 zijn gemaakt, maar pas in 1978 of later zijn gepubliceerd, zijn er enkele speciale regels. Deze voorwaarden zijn in de VS ook van toepassing op buitenlandse werken.

Het jaar en de locatie van publicatie zijn echter essentieel. In verschillende landen is materiaal dat vóór een bepaald jaar is gepubliceerd, openbaar. In de VS is deze datum 1 januari 1929. In sommige landen is al het door de overheid gepubliceerd materiaal publiek domein, terwijl in andere landen overheden enig auteursrecht claimen (zie Commons:Copyright rules by territory).

In de VS is de auteursrechtelijke situatie voor geluidsopnamen (inclusief die welke vóór 1929 zijn gepubliceerd) een speciaal geval. Onder Titel II van de Music Modernization Act, opnames die voor het eerst werden vastgesteld vóór 15 februari 1972 zijn auteursrechtelijk beschermd voor een periode van tijd onder het Amerikaanse federale auteursrecht dat afhankelijk is van wanneer de opname voor het eerst werd gepubliceerd. Dit federale auteursrecht is van toepassing ongeacht eventuele formaliteiten (auteursrechtvermelding, registratie en / of verlenging.) De specifieke duur van de auteursrechtelijke termijn is als volgt:

 • Opnamen die voor het eerst werden gepubliceerd vóór 1923 kwamen op 1 januari 2022 in het publieke domein.
 • Opnamen die voor het eerst werden gepubliceerd tussen 1923 en 1946 zijn auteursrechtelijk beschermd voor een periode van 100 jaar na de eerste publicatie.
 • Opnamen die voor het eerst werden gepubliceerd tussen 1947 en 1956 zijn auteursrechtelijk beschermd voor een periode van 110 jaar na eerste publicatie.
 • Opnamen die na 1956 zijn gepubliceerd en voor het eerst zijn vastgelegd vóór 15 februari 1972, komen op 15 februari 2067 in het publieke domein.

Geluidsopnamen die voor het eerst zijn gemaakt op of na 15 februari 1972 zijn onderworpen aan dezelfde duur en bepalingen van het Amerikaanse auteursrecht als andere werken.

In sommige rechtsgebieden (zoals de Verenigde Staten) kan men ook expliciet werk doneren dat men zelf heeft gemaakt aan het publieke domein. Op andere plaatsen (zoals de Europese Unie) is dit technisch niet mogelijk; in plaats daarvan kan men het recht verlenen om de foto vrij te gebruiken met bijvoorbeeld de Creative Commons Zero Waiver, die afstand doet van alle rechten die door het auteursrecht worden verleend, maar de verklaring van afstand is mogelijk niet juridisch bindend in de volledige omvang van wat normaal wordt begrepen als "publiek domein" (bijvoorbeeld met betrekking tot authors' moral rights).

De Hirtle chart is een hulpmiddel om te helpen bepalen of iets zich in het publieke domein in de Verenigde Staten bevindt. International copyright quick reference guide helpt om te bepalen of een werk dat voor het eerst buiten de Verenigde Staten is gepubliceerd, kan worden geüpload naar Commons.

Interactie van Amerikaanse en niet-Amerikaanse auteursrechtwetgeving

Elke getrouwe reproductie van Mona Lisa wordt door Commons beschouwd als publiek domein. Zie "Uitzondering" in de tekst voor meer informatie.

Commons is een internationaal project, maar de servers bevinden zich in de VS en de inhoud moet maximaal herbruikbaar zijn. Uploads van niet-Amerikaanse werken zijn normaal gesproken alleen toegestaan als het werk zich in het publieke domein bevindt of onder een geldige vrije licentie valt in zowel de VS als het land van herkomst van het werk. Het "land van herkomst" van een werk is over het algemeen het land waar het werk voor het eerst is gepubliceerd.[1]

Bij het uploaden van materiaal uit een land buiten de VS zijn normaal gesproken de auteursrechtwetten van dat land en de VS van toepassing. Als materiaal dat is opgeslagen van een website van derden wordt geüpload naar Commons, zijn de auteursrechtwetten van de VS, het land van verblijf van de uploader, en het land van locatie van de webservers van de website van toepassing. Elke licentie om het materiaal te gebruiken moet dus van toepassing zijn in alle relevante rechtsgebieden; als het materiaal zich in het publieke domein bevindt, moet het normaal gesproken in al deze rechtsgebieden (plus in het land van herkomst van het werk) in het publieke domein zijn om het op Commons toe te staan.

Als een persoon in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld een foto uploadt die is opgeslagen van een Franse website naar de Commons-server, moet de uploader onder de Britse, Franse en Amerikaanse auteursrechtwetgeving vallen. Om die foto naar Commons te uploaden, moet de foto publiek domein zijn in Frankrijk, het VK en de VS, of moet er een acceptabele auteursrechtlicentie voor de foto zijn die het VK, de VS en Frankrijk dekt.

Uitzondering: Getrouwe reproducties van tweedimensionale kunstwerken, zoals schilderijen, die zich in het publiek domein bevinden, vormen een uitzondering op deze regel. In juli 2008, na een statement ter verduidelijking van het WMF-beleid, Commons stemde in met de strekking dat al dergelijke foto's worden geaccepteerd als publiek domein, ongeacht het land van herkomst, en getagd met een waarschuwing. Zie voor meer informatie Wanneer gebruikt u de PD-Art tag.

Uruguay Round Agreements Act

Hoofdpagina: URAA-herstelde auteursrechten De Uruguay Round Agreements Act of URAA is een Amerikaanse wet die auteursrechten in de VS op buitenlandse werken herstelde als dat werk op de URA-datum nog auteursrechtelijk beschermd was in het land van herkomst. Deze URAA-datum was 1 januari 1996 voor de meeste landen. Dit betekent dat buitenlandse werken auteursrechtelijk beschermd werden in de VS, zelfs als ze vóór de URA-datum in het publieke domein in de VS waren geweest. Zie ook Niet-Amerikaanse auteursrechten.

Omdat de grondwettigheid van deze wet voor de rechtbank werd aangevochten, stond Commons gebruikers aanvankelijk toe om afbeeldingen te uploaden die zonder de URAA publiek domein zouden zijn geweest in de VS. De grondwettigheid van de URAA werd echter bevestigd door het Amerikaanse Hooggerechtshof in Golan tegen Holder. Na discussie werd bepaald dat de betrokken bestanden niet massaal zouden worden verwijderd, maar afzonderlijk zouden worden beoordeeld. Er was een verdere discussie over de beste methode voor het beoordelen van betrokken bestanden, resulterend in het maken van een WikiProject Publiek Domein.

Bestanden die door de URAA worden beïnvloed, moeten worden getagd met {{Not-PD-US-URAA}}.

Bestanden die zijn genomineerd voor verwijdering vanwege de URAA moeten zorgvuldig worden geëvalueerd, net als hun auteursrechtelijke status onder Amerikaanse en lokale wetgeving. Een loutere "bewering" dat de URAA van toepassing is op een bestand kan niet de enige reden voor verwijdering zijn. Als het eindresultaat van de auteursrechtelijke beoordeling is dat er aanzienlijke twijfel bestaat over de vrijheid van een bestand onder de Amerikaanse of lokale wetgeving, moet het bestand worden verwijderd in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel.

Oude verweesde werken

Oude verweesde werken worden geaccepteerd, op voorwaarde dat

 • de werken zijn gemaakt vóór 1929;
 • of de werken zijn gemaakt vóór de duur van de "PMA" in het land van oorsprong, die zou voldoen aan {{PD-1996}} indien gepubliceerd op het moment van creatie (bijv. werken gemaakt vóór 1946 gedurende 50 jaar pma landen, als de URAA-datum 1996 is).

Publiek Domein 1.0 en Flickr

See also: Commons:Flickr files.

CC Publiek Domein Pictogram Het Creative Commons Public Domain 1.0-merk (PDM) wordt vaak toegepast op afbeeldingen op fotografiewebsites zoals Flickr.com en is geen licentie. Desondanks ontdekte de gemeenschap dat wanneer een gebruiker PDM toepast op zijn eigen werk, hij zijn werk vrijgeeft om zich in het publieke domein te bevinden, en deze werken worden verondersteld vrij gelicentieerd te zijn. Voor meer informatie, zie Accepteer bestanden die door de houder van het auteursrecht zijn gepubliceerd met een merk uit het publieke domein.

Fair use is niet toegestaan op Commons

Wikimedia Commons accepteert geen inhoud onder de voorwaarde fair use. Zie Fair use.

Afgeleide werken

Deze montage is een voorbeeld van een afgeleid werk. Het combineert verschillende reeds bestaande afbeeldingen die zich in het publieke domein bevinden of beschikbaar zijn onder de Creative Commons BY-SA 3.0 licentie.

U wilt een foto van Bart Simpson uploaden, maar die kunt u natuurlijk niet zomaar inscannen. Waarom maakt u geen foto van een klein actiefiguurtje en upload dat vervolgens? Niet doen. De reden waarom u geen foto's van dergelijke figuren kunt uploaden, is dat ze worden beschouwd als afgeleide werken. Dergelijke werken mogen niet worden gepubliceerd zonder toestemming van de oorspronkelijke maker.

De Amerikaanse Copyright Act van 1976, sectie 101, zegt: "Een afgeleid werk is een werk gebaseerd op een of meer reeds bestaande werken, zoals een vertaling, muzikale arrangement, dramatisering, fictionalisering, filmversie, geluidsopname, kunstreproductie, samenvatting, condensatie of enige andere vorm waarin een werk kan worden herschikt, getransformeerd of aangepast. Een werk dat bestaat uit redactionele revisies, annotaties, uitwerkingen of andere wijzigingen die als geheel een origineel werk van auteurschap vertegenwoordigen, is een "afgeleid werk". Een foto van een auteursrechtelijk beschermd item wordt beschouwd als een afgeleid werk in de Amerikaanse jurisdictie. US Copyright Act van 1976, sectie 106: "(...) De eigenaar van het auteursrecht onder deze titel heeft de exclusieve rechten om het volgende te doen en toe te staan: (...) (2) afgeleide werken te maken op basis van het auteursrechtelijk beschermde werk;"

Daarom moeten "ongeautoriseerde" afgeleide werken, zoals foto's van auteursrechtelijk beschermde actiefiguren, speelgoed, ... worden verwijderd. zie Afgeleide werken.

Uitzondering: Zogenaamde nuttige artikelen - objecten met een intrinsieke utilitaire functie, zelfs als commerciële ontwerpen, zijn niet onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming in de VS. Bijgevolg zijn afbeeldingen daarvan geen afgeleide werken naar Amerikaans recht. Voor details en toepasselijkheid van deze uitzondering, zie de uitspraak van de Hoge Raad in Mazer v. Stein, en {{Useful-object-US}}.

Simpel ontwerp

Logo van Microsoft – {{PD-textlogo}}

Met betrekking tot handelsmerken (zie ook Auteursrechtregels per onderwerp: Handelsmerken): De meeste commerciële items en producten worden op de een of andere manier beschermd door intellectuele eigendomsrechten, maar auteursrecht is slechts één van die beschermingen. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen auteursrechten, handelsmerken en octrooien. Wikimedia Commons handhaaft over het algemeen alleen auteursrechtelijke beperkingen, om deze redenen:

 1. Bijna alles kan een handelsmerk zijn en het zou niet logisch zijn om alles te verbieden.
 2. Handelsmerken en industriële modellen beperkingen zijn relevant voor industriële reproductie, maar foto's van dergelijke items kunnen anders vrij worden gereproduceerd.

→ Om deze redenen accepteert Commons elk handelsmerk waarvan het auteursrecht is verlopen. Bovendien aanvaardt Commons afbeeldingen van tekst in een algemeen lettertype en van "eenvoudige geometrische vormen", zelfs als het toevallig een recent logo van een handelsmerk betreft, op grond van het feit dat een dergelijke afbeelding niet creatief genoeg is om auteursrechtelijke bescherming te genieten.[2] Dergelijke afbeeldingen moeten worden getagd met $tpl-pd-in-eligible of een van de lijst met meer specifieke tags voor dit soort werken (bijv. {{PD-textlogo}} voor eenvoudige logo's).

Raster opbouw (d.w.z.PNG afbeeldingen) van niet-gekopieerde eenvoudige ontwerpen kunnen zelf worden beschouwd als niet-gekopieerd. Voor vector afbeeldingen (d.w.z.SVG bestanden) van niet-gekopieerde eenvoudige ontwerpen is de vraag of de vectorweergave een eigen auteursrecht heeft, minder duidelijk; Zie voor meer informatie de Engelstalige Wikipedia copyright informatie over lettertypen en de {{PD-textlogo}} overlegpagina.

Het is vaak erg moeilijk om te bepalen of een model auteursrechtelijk beschermd is of niet, en afbeeldingen van dit soort worden vaak genomineerd voor verwijdering, met verschillende resultaten. Zie Drempel van originaliteit en/of de pagina in Wikipedia voor enige toelichting.

Lettertypen

"COM:FONT" verwijst hier naar door. Voor de lettertypen die beschikbaar zijn voor SVG-rendering, zie meta:SVG fonts.

De raster weergave van een lettertype (of typeface) is niet onderworpen aan het auteursrecht in de VS en is daarom in het publieke domein. Het kan auteursrechtelijk beschermd zijn in andere landen (zie intellectuele eigendom van lettertypen op Wikipedia). Gebruik in dit geval {{PD-font}}.

Auteursrechtelijke regels

Enkele richtlijnen over de toepasselijke auteursrechtregels zijn te vinden op

Zie ook


Zie ook

Opmerkingen

 1. In gevallen waarin een werk tegelijkertijd in meerdere landen wordt gepubliceerd, is het "land van oorsprong" het land dat de kortste duur van auteursrechtelijke bescherming verleent, volgens de Berner Conventie.
 2. Zie Ets-Hokin v. Skyy Spirits Inc waar werd besloten dat de SKYY wodkafles en logo niet auteursrechtelijk beschermd zijn.

Externe links

Aantal wetten:

Auteursrechtverdragen:

Overige: