Commons:Licensiering

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Licensing and the translation is 67% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Licensing and have to be approved by a translation administrator.
Error: This page is not currently protected. Please request protection or remove the protection template.

Shortcuts: COM:L • COM:LICENSE

Denna sida ger folk som inte är jurister en översikt över komplicerade upphovsrättslagar genom en exempelbaserad handledning. Den strävar efter att hjälpa personer som laddar upp filer att avgöra om en bild eller en annan fil accepteras på Wikimedia Commons. Om du söker information om hur man använder information från Commons i ditt eget verk, se Commons:Användning av innehåll utanför Wikimedia.

Wikimedia Commons godtar bara fritt innehåll, det vill säga bilder och andra mediafiler som inte skyddas av upphovsrättsrestriktioner som hindrar dem från att användas av vem som helst, när som helst och oavsett syfte. Användningen kan dock skyddas av andra restriktioner än upphovsrätt, vilket beskrivs i Commons:Icke upphovsrättsliga restriktioner. Licensen kan också begära speciella åtgärder. Det finns också vissa sorters material för vilket upphovsrätten gått ut i ett land men inte i ett annat. Vissa detaljer förklaras nedan. Wikimedia Commons försöker se till att alla sådana restriktioner nämns på filinformationssidan, men det är användarnas skyldighet att se till att användningen av filen följer licensen och att den inte strider mot någon lag.

Wikimedia Commons tillåter bara media som är

Wikipedia Commons accepterar inte Fair use: se Commons:Fair use. Media som exklusivt licensierats för enbart icke-kommersiell användning (som CC BY-NC-SA) accepteras inte heller.

Licensen som gäller en bild eller mediefil måste tydligt anges i filbeskrivningen med upphovsrättstagg. All information som krävs av den licensen måste anges i beskrivningssidan. Informationen som ges på beskrivningssidan borde vara tillräcklig för att låta andra bekräfta licensens status. Man ska helst göra det omedelbart i sammanfattningsfältet i uppladdningsformuläret.

Om du är en upphovsrättsinnehavare och vill bekräfta publiceringstillstånd kan du använda denna e-postmall och skicka via VRT.

En snabb men inte fullständigt faktakontrollerad introduktion.

Godtagbara licenser

En upphovsrättslicens är ett formellt tillstånd som anger vem som får använda ett upphovsrättsligt skyddat verk och hur de får använda det. En licens kan "bara" beviljas av upphovsrättsinnehavaren, som vanligtvis är författaren (fotograf, målare eller liknande).

Denna tecknade bild förklarar varför Commons inte accepterar "icke-kommersiella" licenser. Klicka för att se den fullständiga bilden.

Allt upphovsrättsskyddat material på Commons (inte i den offentliga domänen) måste licenseras enligt en gratis licens som specifikt och oåterkalleligt tillåter vem som helst att använda materialet för något ändamål att bara skriva att "materialet kan användas fritt av vem som helst" eller liknande är inte tillräckligt. I synnerhet "måste" licensen möjliggöra följande villkor

 • Återpublicering och distribution "måste" tillåtas.
 • Publicering av härlett arbete "måste" tillåtas.
 • Kommersiellt bruk av arbetet "måste" tillåtas.
 • Licensen "måste" vara evig (utan utgångsdatum) och oåterkallelig.
 • Det "kan" krävas att alla författare/bidragsgivare till ett verk erkänns.
 • Publicering av härlett arbete under samma licens "kan" krävas.
 • För digital distribuering "kan" det krävas att öppna filformat utan digitala begränsningar (DRM) används.

Ibland önskar författare släppa en bilder eller videor med lägre kvalitet eller lägre upplösning under en "fri" licens, samtidigt som de tillämpar strängare villkor på högre kvalitet. Det är oklart om en sådan skillnad är lagligen verkställbar, men Commons policy är att respektera upphovsrättsinnehavarens avsikter genom att bara värda den lägre kvalitetsversionen.

Följande begränsningar får inte gälla för bilder eller andra mediadokument:

 • Endast för användning av Wikimedia.
 • Endast för icke-kommersiell, pedagogisk, personlig eller redaktionell användning.
 • Används endast under rättvis användning.
 • Anmälan av skaparen "behövs", snarare än begärs, för alla eller för vissa ändamål.

Till exempel är följande oftast inte tillåtet:

 • Skärmbilder av programvara som inte själv är under en fri licens. Dock är skärmbilder av programvara under GPL eller en liknande fri programvarulicens anses i allmänhet vara OK. Se Commons:Skärmdumpar.
 • Skärmdumpar från TV/DVD/videospel. Se Commons:Skärmdumpar.
 • Skanningar eller reproduktionsfotografier av upphovsrättsskyddade konstverk, särskilt bokomslag, album/CD-omslag etc. Se Commons:Härlett verk
 • Upphovsrättsskyddade symboler, logotyper etc. Ska inte förväxlas med varumärken
 • Modeller, masker, leksaker och andra föremål som representerar ett upphovsrättsligt skyddat verk, t.ex. en tecknad- eller filmfigur (i stället för en viss skådespelare, oavsett en specifik roll). Se Commons:Härlett verk

Commons tillåter också verk som inte är skyddade av upphovsrätt (dvs. verk i allmänhetens domän). Läs gärna avsnittet om offentlig domän nedan.

För en förklaring till grunden för denna licenspolicy, se Commons:Licensing/Rättfärdigande.

Multilicensering

Denna teckning visar användbarheten av att inkludera en Creative Commons-licens. Klicka på för att se den fullständiga bilden.

Du kan erbjuda så många licenser för en fil som du vill så länge "en av dem åtminstone" uppfyller kriterierna för gratis licenser ovan. Till exempel kan filer licenseras med både Creative Commons Attribution-ShareAlike (möter kriterierna) och Attribution-Noncommercial (möter inte kriterierna). I detta exempel skulle återanvändare få möjlighet att skapa härlett arbete med hjälp av en kompatibel licens (ShareAlike) eller använda en annan licensmodell och begränsas till icke-kommersiellt bruk. En återanvändare som väljer det senare kan dock inte ladda upp sitt härledda arbete på Commons, eftersom Attribution-NonCommercial inte uppfyller kriterierna för en fri licens.

Multilicensering med restriktiva licenser kan vara önskvärt för kompatibilitet med licensschemat för andra projekt. Multilicensering tillåter också personer som skapar derivatverk att släppta det arbete under en restriktiv licens endast om de vill - det vill säga ger skapare av derivatverk "mer frihet" vad gäller vilken licens de kan använda för sitt arbete. Se Commons:Multi-licensering

Välkända licenser

Shortcut

Följande kända licenser är föredragna för material på Commons:

Sammanfattning av Creative Commons licenser på Wikimedia Commons
Creative Commons licensierar ikonerna och namn Förkortningar och versioner Okej här? Anteckningar
Public Domain Mark
Public Domain Mark
Allmän egendom
CC Public Domain Mark 1.0 Generally OK Oftast okej Hittas oftast på Flickr-bilder och anses vara fritt licensierat i de flesta sammanhang. - se avsnittet Public domain här nedan
CC0 Button
CC0 Button
Noll Allmän Egendom, "Inga Rättigheter Reserverade"
CC0 OK Okej
CC BY Button
CC BY Button
Erkännande
CC BY (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ OK Okej
CC BY-SA Button
CC BY-SA Button
Erkännande-ShareAlike
CC BY-SA (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ OK Okej
CC BY-NC Button
CC BY-NC Button
Erkännande-IckeKommersiell
CC BY-NC (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Inte okej
CC BY-NC-ND Button
CC BY-NC-ND Button
Erkännande-IckeKommersiell-IngaDeriveringar
CC BY-NC-ND (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Inte okej
CC BY-NC-SA Button
CC BY-NC-SA Button
Erkännande-IckeKommersiell-ShareAlike
CC BY-NC-SA (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Inte okej
CC BY-ND Button
CC BY-ND Button
Erkännande-IngaDeriveringar
CC BY-ND (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Inte okej
Anteckningar om symbolerna
CC BY Icon "BY"
Ikonen betyder att bilden kräver erkännande, eftersom en sådan bild skapas "BY" av en viss person (i det här fallet är "BY" inte ett akronym).

CC SA Icon SA

Ikonen betyder "Dela lika". Det innebär att andra kan skapa derivatverk men bör publicera sina bidrag under samma eller kompatibla licens som originalet.
CC NC Icon NC
Den här ikonen avser en "Icke kommersiell" licens (ej tillåten på Commons)
CC ND Icon ND
Den här ikonen hänvisar till en "No-Derivatives" licens (Ej tillåten på Commons)
 • Public Domain Icon Återigen accepteras också verk i allmän egendom (se nedan).

Se Commons:Upphovsrättstaggar för fler licenser.

Förbjudna licenser

Verk som inte är tillgängliga enligt en licens som uppfyller Definitionen av Fritt Kulturellt Arbete Cultural Works är uttryckligen inte tillåtna. Se Wikimedia Foundations resolution om licensering för mer information.

Några exempel på licensstatus som vanligtvis finns på Internet, men som är "förbjudna" på Commons, inkluderar:

Otillåtna licenser får "bara" användas på Commons om arbetet är flerlicenserat under minst en tillåten licens.

"Om en bild inte är OK kan du överväga att be författaren att släppa sitt verk under en fri licens som CC BY (Creative Commons Attribution licens), eller CC BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike).

GNU-fri dokumentationslicens

GNU Free Documentation License (GFDL) är inte praktiskt för de flesta innehållen, särskilt inte för tryckta medier eftersom det krävs att de publiceras tillsammans med den fullständiga texten i licensen. Därför är det bättre att publicera verket med en dubbellicens, där GFDL kompletteras med en licens som gör det enkelt att använda bilden eller texten, t.ex. en Creative Commons-licens. Använd inte heller GPL- och LGPL-licenserna som enda licens för dina egna verk om det kan undvikas, eftersom de egentligen inte är lämpliga för något annat än programvara.

GFDL är inte tillåtet som den enda acceptabla licensen om allt följande ställer:

 • Innehållet licensierades den 15 oktober 2018 eller senare. Licensieringsdatumet beaktas, inte det skapande- eller uppladdningsdatumet.
 • Innehållet är i första hand ett fotografi, en målning, en teckning, ett ljud eller en video.
 • Innehållet är inte en programvarulogotyp, ett diagram eller en skärmdump som extraherats från en GFDL-programvaruhandbok.

Licensinformation

Exempelbild med den rekommenderade detaljerade bildbeskrivningen (se bildsida)

Alla beskrivningssidor på Commons måste tydligt ange vilken licens materialet publicerades under, och måste innehålla information som krävs av licensen (författare, etc.) och bör också innehålla information som är tillräcklig för att andra kan kontrollera licensstatus även om det inte krävs av licensen själv eller av upphovsrättslagstiftningen.

I synnerhet "måste" följande information anges på beskrivningssidorna, oavsett om licensen kräver det eller inte:

 • "Licensen" som gäller för materialet. Detta måste göras med hjälp av en upphovsrättstagg.
 • "Källan" till materialet. Om uppladdaren är författaren bör detta uttryckligen anges, (t.ex., "Skapad av uppladdaren", "Självgjord", "Eget arbete", etc.) Om inte, vänligen ange en webblänk eller en fullständig citering om det är möjligt. Observera: Saker som "Överfört från Wikipedia" anses i allmänhet "inte" vara giltiga källor om det inte var där den ursprungligen publicerades. Den primära källan bör anges.
 • "Författaren/Skaparen" för bilden eller mediefilen. För media som anses vara i allmän domän eftersom upphovsrätten har upphört, kan dödsdatumet för författaren också vara avgörande (se avsnittet om offentligt domänmaterial nedan). En generisk licensmall som innebär att uppladdaren är upphovsrättsinnehavaren (t.ex. {{PD-self}}) är ingen ersättning för detta krav. Enda undantaget till detta är om författaren vill vara anonym eller i vissa fall om författare är okänd men tillräckligt med information finns för att visa att verket verkligen är i allmän domän (t.ex. datum för skapelse/publicering).

Av mindre betydelse, men bör alltid anges om möjligt:

 • Beskrivning av bilden eller mediefilen. Vad är det? Hur skapades den?
 • Datum och plats för skapelsen. För media som anses vara i allmänhetens domän eftersom upphovsrätten har upphört, kan datumet för skapandet vara avgörande (se avsnittet om offentligt material nedan).

Dessa punkter i beskrivningen kan göras i bästa fall med hjälp av Informationsmall. För användning av denna mall, se Commons:Första steg/kvalité och beskrivningar.

Omfattning av licensering

I vissa fall kan ett dokument (mediafil) ha flera "aspekter" som kan och måste licenseras: Varje person som bidragit till en kritisk del av arbetet har rättigheter till resultaten, och alla måste göra sitt bidrag tillgängligt under en fri licens - se derivatarbete. Men skillnaderna är dock oklara och kan variera från land till land. Här är några exempel för att klargöra:

 • För en musikinspelning måste följande aspekter beaktas, och alla måste omfattas av en fri licens (eller vara i den offentliga domänen):
  • Musikens partitur (kompositörens rättigheter)
  • Sångtexten (upphovsmannens rättigheter)
  • Framförandet (rättigheter för de utövande konstnärerna)
  • Inspelningen (rättigheter för den tekniska personalen/inspelningsbolaget)
 • För en bild av konstverk (även bokomslag och liknande) är den likadan:
  • Skaparen av det ursprungliga konstverket har rättigheter till reproduktioner och avledda verk.
  • Fotografen har rätt till bilden om den inte är en vanlig återgivning av originalet.
 • För en bild av en byggnad eller ett offentligt konstverk (som en skulptur eller en vägg), notera att arkitekten eller konstnären kan ha vissa rättigheter om olika arkitektoniska egenskaper visas, se även Commons:Panoramafrihet.

Detta är ofta problematiskt, om konstverket inte är det innehållsfokuset i bilden eller inte är tydligt igenkännbart: i så fall har vanligtvis endast skaparen av den resulterande bilden (inspelning, etc.) upphovsrätt. När man till exempel tar ett fotografi av en grupp människor i ett museum kan det också visa några målningar på väggarna. I så fall behöver inte upphovsrätten till dessa målningar beaktas. Skillnaden är dock inte mycket tydlig. Den Commons:De minimis policyn har mer information om detta koncept.

Notera att licensen för alla aspekter måste fastställas och nämnas uttryckligen. Observera 'även att de flesta reproduktioner inte tillåter den som gör reproduktionen att ansöka om ett nytt upphovsrätt; skaparen av en digital bild / reproduktion av en bild äger inga nya upphovsrättsrätt för den resulterande digitala bilden. Det enda relevanta upphovsrätten är den ursprungliga bilden. Detta gäller även för Screenshots.

Material i den offentliga domänen

Material som släppts under en licens som CC0 anses motsvara offentlig tillgängligt verk; verk som saknar originalitet och utbud är i offentlig äganderätt; några regeringar runt om i världen, inklusive USAs federala, och även Kalifornien och Floridas regeringar placerar de flesta av sina offentliga register inklusive de flesta av deras offentliga poster i offentlig ägd.Den engelska Wikipediasidan riktlinjer för offentligt tillgängligt verk förklarar grundligt dessa undantag.

Commons accepts material that is in the public domain, that is, documents allowed by the above exception, or that are not eligible to copyright, or for which the copyright has expired. But the "public domain" is complicated; copyright laws vary between countries, and thus a work may be in the public domain in one country, but still be copyrighted in another country. There are international treaties such as the Berne Convention that set some minimum standards, but individual countries are free to go beyond these minimums. A general rule of thumb is that if the creator of a work has been deceased for more than 70 years, their works are in the public domain in the country the creator was a citizen of and in the country where the work was first published. If the work is anonymous or a collaborative work (e.g. an encyclopedia), it is typically in the public domain 70 years after the date of the first publication. If the author is unknown after an extensive search, a work may be presumed to be in the public domain 120 years after creation (see {{PD-old-assumed}} for more details).

Many countries use such a copyright term of 70 years. A notable exception is the U.S. Due to historical circumstances, the United States has more complex rules:

 • Works published before 1929 are in the public domain.
 • For works first published before 1964, copyright lasts 28 years after publication, and is therefore currently expired unless the owner filed for renewal during the window between 27 and 28 years after publication.

  If renewed during that window, copyright lasts until 95 years after first publication.

  The large majority of works published before 1964 have passed into the public domain, but it is imperative to determine that copyright was not renewed. (The US Copyright Office online catalog can be used to search for renewals in 1978 or later—useful for works published in 1951 through 1963; Google has scans of the paper catalog including works registered from 1923 up to 1978).

 • For works first published before 1978: until 95 years after the first publication.
 • For works first published 1978 or later: until 70 years after the author's death. Anonymous works or work made for hire: until the shorter of 95 years since the first publication or 120 years since the creation of the work.

For works created before 1978 but only published 1978 or later, there are some special rules. These terms apply in the U.S. also for foreign works.

However, the year and location of publication is essential. In several countries, material published before a certain year is in the public domain. In the U.S. this date is January 1, 1929. In some countries, all government-published material is public domain, while in others governments claim some copyright (see Commons:Upphovsrättsregler efter område).

In the US, the copyright situation for sound recordings (including those published before 1929) is a special case. Under Title II of the Music Modernization Act, recordings that were first fixed prior to February 15, 1972 are copyrighted for a period of time under US federal copyright that depends on when the recording was first published. This federal copyright applies regardless of any formalities (copyright notice, registration, and/or renewal.) The specific copyright term lengths are as follows:

 • Recordings that were first published prior to 1923 entered the public domain on January 1, 2022.
 • Recordings that were first published between 1923 and 1946 are copyrighted for a period of 100 years after first publication.
 • Recordings that were first published between 1947 and 1956 are copyrighted for a period of 110 years after first publication.
 • Recordings that were published after 1956 and first fixed prior to February 15, 1972 will enter the public domain on February 15, 2067.

Sound recordings that were first fixed on or after February 15, 1972 are subject to the same US copyright law term lengths and provisions as other works.

In some jurisdictions (like the United States), one can also explicitly donate work one has created oneself to the public domain. In other places (like the European Union) this is technically not possible; instead, one can grant the right to use the picture freely with, for example, the Creative Commons Zero Waiver, which waives all rights granted by copyright, but the waiver might not be legally binding in the full extent of what is normally understood as “public domain” (e.g. regarding authors' moral rights).

The Hirtle chart is a tool for helping to determine if something is in the public domain in the United States. Commons:International copyright quick reference guide helps to determine if a work first published outside the United States can be uploaded.

Every faithful reproduction of Mona Lisa is considered by Commons to be public domain. See "Exception" in text for details.

Commons is an international project, but its servers are located in the U.S., and its content should be maximally reusable. Uploads of non-U.S. works are normally allowed only if the work is either in the public domain or covered by a valid free license in both the U.S. and the country of origin of the work. The "country of origin" of a work is generally the country where the work was first published.

[1]

When uploading material from a country outside the U.S., the copyright laws of that country and the U.S. normally apply. If material that has been saved from a third-party website is uploaded to Commons, the copyright laws of the U.S., the country of residence of the uploader, and the country of location of the web servers of the website apply. Thus, any licence to use the material should apply in all relevant jurisdictions; if the material is in the public domain, it must normally be in the public domain in all these jurisdictions (plus in the country of origin of the work) for it to be allowable on Commons.

For example, if a person in the UK uploads a picture that has been saved off a French website to the Commons server, the uploader must be covered by UK, French and US copyright law. For that person to upload that photograph to Commons, the photograph must be public domain in France, the UK and the US, or there must be an acceptable copyright license for the photograph that covers the UK, US and France.

Exception: Faithful reproductions of two-dimensional works of art, such as paintings, which are in the public domain are an exception to this rule. In July 2008, following a statement clarifying WMF policy, Commons voted to the effect that all such photographs are accepted as public domain regardless of country of origin, and tagged with a warning. For details, see Commons:When to use the PD-Art tag.

Uruguay Round Agreements Act

Main page: Commons:URAA-restored copyrights

The Uruguay Round Agreements Act or URAA is a US law that restored copyrights in the U.S. on foreign works if that work was still copyrighted in the foreign source country on the URAA date. This URAA date was January 1, 1996 for most countries. This means that foreign works became copyrighted in the U.S. even if they had been in the public domain in the U.S. before the URAA date. See also Wikipedia:Non-U.S. copyrights.

Because the constitutionality of this law was challenged in court, Commons initially permitted users to upload images that would have been public domain in the U.S. without the URAA. However, the constitutionality of the URAA was upheld by the U.S. Supreme Court in Golan v. Holder. After discussion, it was determined that the affected files would not be deleted en masse but reviewed individually. There was further discussion about the best method for review of affected files, resulting in the creation of Commons:WikiProject Public Domain (not active anymore).

Files affected by the URAA should be tagged with {{Not-PD-US-URAA}}.

Files nominated for deletion due to the URAA should be evaluated carefully, as should be their copyright status under US and local laws. A mere allegation that the URAA applies to a file cannot be the sole reason for deletion. If the end result of copyright evaluation is that there is significant doubt about the freedom of a file under US or local law, the file must be deleted in line with the precautionary principle.

Old orphan works

Old orphan works are accepted, provided that

 • the works were created before 1929;
 • or, the works were created before the pma duration (required years after the author's death) in the country of origin, which would satisfy {{PD-1996}} if published at the time of creation (e.g. works created before 1946 for 50 years pma countries, if the URAA date is 1996).

PD 1.0 and Flickr

See also: Commons:Flickr files.

CC Public Domain Icon

The Creative Commons Public Domain 1.0 mark (PDM) is often applied to images on photography websites such as Flickr.com, and is not a license. Despite this, the community found that when a user applies PDM to their own work, they are releasing their work to be in the public domain, and these works are believed to be freely licensed. For further information, see Accept files published by the copyright holder with a Public Domain Mark.

Fair use is not allowed on Commons

Wikimedia Commons does not accept content under the condition of fair use. See Commons:Fair use.

Derivative works

This montage is an example of a derivative work. It combines various preexisting images that are in the public domain or available under the Creative Commons BY-SA 3.0 license.

Imagine you want to upload a picture of Bart Simpson, but of course you can't just scan it in. Why not take a picture of a little action figure and then upload it? Don't. The reason why you can't upload photographs of such figures is that they are considered as derivative works. Such works can't be published without permission of the original creator.

The US Copyright Act of 1976, Section 101, says: "A derivative work is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship, is a “derivative work”." A photograph of a copyrighted item is considered a derivative work in US jurisdiction. US Copyright Act of 1976, Section 106: "(...) The owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: (...) (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;"

Therefore, "unauthorized" derivative works, like photographs of copyrighted action figures, toys, etc., must be deleted. For more information, see Commons:Derivative works.

Exception: So-called useful articles - objects with an intrinsic utilitarian function, even if commercial designs, are not subject to copyright protection in the US. Consequently, images thereof are not derivative works under US law. For details and applicability of this exception, see the Supreme Court’s decision in Mazer v. Stein, and {{Useful-object-US}}.

Simple design

Microsofts logotyp – {{PD-textlogo}}

Regarding trademarks (see also Commons:Copyright rules by subject matter: Trademarks): Most commercial items and products are protected by intellectual property laws in one way or another, but copyright is only one such protection. It is important to make the distinction between copyright, trademarks, and patents. Wikimedia Commons generally only enforces copyright restrictions, for these reasons:

 1. Almost anything can be trademarked, and it wouldn't make sense to forbid everything.
 2. Trademarks and industrial designs restrictions are pertinent to industrial reproduction, but photographs of such items can otherwise be freely reproduced.

→ For these reasons Commons accepts any trademark whose copyright has expired. Moreover, Commons accepts images of text in a general typeface and of simple geometric shapes, even if it happens to be a recent trademarked logo, on the grounds that such an image is not sufficiently creative to attract copyright protection.

[2]

Such images should be tagged with {{PD-ineligible}} or one of the list of more specific tags for this kind of works (e.g. {{PD-textlogo}} for simple logos).

Raster renderings (i.e. PNG images) of uncopyrighted simple designs can themselves be regarded as being uncopyrighted. For vector images (i.e. SVG files) of uncopyrighted simple designs, the question as to whether the vector representation has its own copyright is less clear; see the English Wikipedia copyright information about fonts and the {{PD-textlogo}} talk page for more information.

It is often very difficult to determine whether a design is protected by copyright or not, and images of these sorts are frequently nominated for deletion, with various results. See Commons:Threshold of originality and/or “Threshold of originality” (in Wikipedia) for some guidance.

Teckensnitt

"COM:FONT" redirects here. For tillgängliga typsnitt för SVG-rendering, see meta:SVG fonts.

The raster rendering of a font (or typeface) is not subject to copyright in the U.S., and therefore is in the public domain. It may be copyrighted in other countries (see intellectual property of typefaces on Wikipedia). You should use {{PD-font}} in this case.

Upphovsrättsregler

En del riktlinjer om gällande upphovsrättsregler finns på

Se även


Se även

Noter

 1. In cases where a work is simultaneously published in multiple countries, the "country of origin" is the country which grants the shortest term of copyright protection, per the Berne Convention.
 2. See Ets-Hokin v. Skyy Spirits Inc where it was decided that the SKYY vodka bottle and logo were not copyrightable.

Externa länkar

Other: