Commons:Brukarportal

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Velkomen til brukarportalen på Wikimedia Commons

Er du ny på Wikimedia Commons? På velkomstsida vil du finne meir informasjon om prosjektet. På fyrste steg finn du hjelp til opplasting.

Commons er eit fleirspråkleg prosjekt, all informasjon skal vere tilgjengeleg på fleire språk. I menyen øvst finn du dei ulike språka ei side er omsett til. Kjem du du over sider som ikkje er omsett til norsk kan leggje ein beskjed på Tinget og spørje om nokon kan omsetje sida.

Nytt

Ein million filer er opplasta! Wikimedia Foundation annnonserte 30. November at den millionte fila har vorte lasta opp til Wikimedia Commons. Alle filene vi har er utvalde eller laga av 91 006 registerte brukarar frå meir enn 12 ulike språk.

Kommunikasjon
Tinget
Her kan du spørje andre brukarar om hjelp.
IRC-kanalar
#wikimedia-commons Wikimedia Commons IRC-kanal
#commons.wikimedia sjå siste endringar på IRC.
Internasjonal e-postliste
commons-l
Delta
Omsett hjelpesider
Vedlikehald av hjelpesidene
Skap og last opp
Ynskte sider, Biletynskje, Frie mediaressursar
Opphavsrettslege problem
Bilete som manglar informasjon, Slettingsforslag, Hurtigslettingskandidatar
Finn probleminnhald, Spørsmål om opphavsrettar
Ting som må organiserast
Ukategoriserte sider, Ukategoriserte artiklar
Ting som treng lenkjer til seg
Forelderløse sider, Foreldrelause bilete
Identifiseringar
Ukjent innhald, t.d. planter, personar og dyr som må identifiserast.
Forbetringar
Bilete som må forbetrast
Vektorisering av flagg og grafikk
Omsetjing til SVG, CommonsProject Insignia for koordinering av prosessen med konvertering til SVG
Nyttige sider
Lisensiering og Copyright-merking
Viktig informasjon om lisenskrava på Wikimedia Commons og ei oversikt over dei tillatne lisensane. Sjå òg prosjektomfanget til Wikimedia Commons.
Filtypar
Tillatne og uynskte filformat på Wikimedia Commons (png, ogg...)
Korleis fungerer Commons?
Babel
Bruk Babel til å finne bidragsytarar som snakkar norsk og andre språk du forstår, og bruk det til å vise kva språk du beherskar på brukarsida din.
Søk
Søk etter innhald i Wikimedia Commons.
Oversikt over Commons
Artiklar på ulike språk om korleis Commons fungerer ligg i denne hovudkategorien. Dei nynorske artiklane ligger i underkategorien Category:Commons-nn.
Språkpolitikk
Språkpolitikken på Commons vert diskutert her.
Administratorar
Liste over administratorar og røysting over administratorkandidatar
Bilete
Sjå kandidatar til å verte utmerkte bilete for å føreslå bilete til dagens bilete, og gå gjennom utmerka bilete for å finne tidlegare utvalde bilete.
Programvare
Programvare som kan hjelpe deg å behandle ting du vil dele her på Wikimedia Commons
Verktøy
Verktøy som hjelper deg med vedlikehald av Commons.
Mediahjelp (lyd og video)
Sjå òg ynskje om uttalefiler og Liste over lydmalar for Wikipediaene
Ymse
Korleis bruke media frå Commons
10 000 måleri frå Directmedia