Commons:社区专页

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

== Харь үг == ᠬᠠᠷᠢ  ᠥᠭᠡ ==   


 • харь хэлнээс үг зээлдэн авах нь:
    1.1 шууд авах нь:
    1.2 дам авах нь:


 • Үгийн сангийн царь үг:
    2.1 шингэсэн царь үг:
    2.2 шингээгүй хари үг:


 • Төрөл хэлний дундийн үг:
    3.1Түрк-Монгол төрөл хэлний дундын үгэс:
    3.2 Манж-Монгол төрөл хэлний дундын үгэс:


 • Харь зээллэг үгсийн жагсаалт:
    4.1 Буддын шашиныг дагаж орж ирсэн Төвд нэр үгэс:
    4.2 Грек гаралтай үгэс:
    4.3 латин гаралтай үгэс:
    4.4 Уйгур хэлний үгэс:
    4.5 Сорт хэлний үгэс:
    4.6 Энэтхэг хэлний үгэс:
    4.7 Пэрс хэлний үгэс:
    4.8 Араб хэлхий үгэс:
    4.9 Испани хэлний үгэс:
    4.10 Франц хэлний үгэс:
    4.12 Грман хэлний үгэс:
    4.13 Манж хэлний үгэс:
    4.14 Хятад хэлний үгэс:
    4.15 Орос хэлний үгэс: 


 • Дэлхий нийтийн маш олон хэлэнд жигд ижил орсон эдүгээгийн Дэлхий нийтийн чанартай үгэс:


 • Харь үг тэмдэглэх галиг: