Commons:Kategorier

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Categories and the translation is 73% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Categories and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Shortcuts: COM:C • COM:CAT

En kategori är en funktion i wikimjukvaran som Commons använder. Funktionen gör det möjligt att gruppera sidor och mediafiler som har med varandra att göra. Varje enskilt ämne kan ha en egen kategori. Kategorisidorna har namn som anger vilket ämne som samlas i respektive kategori. Vid behov kan dessa namn kompletteras med ytterligare beskrivande text.

Kategoristrukturen är det viktigaste verktyget för att sortera och hitta filer på Commons. Alla filer måste kunna hittas med hjälp av kategorisystemet. För att möjliggöra detta måste alla filer placeras i minst en kategori. Kategorierna ska också placeras i mer generella kategorier, så att de bildar en hierarki.

Översikt

1. Hur man hittar lämpliga kategorier

 • Använd sökfunktionen (se avsnittet Tips vid kategorisering)
 • eller se efter hur liknande filer är kategoriserade
 • eller pröva verktyget Common Sense
 • eller börja på toppnivån i kategoristrukturen och leta dig ner till mer specifika kategorier
 • Undersök alltid vilka underkategorier som finns och använd så specifika kategorier som möjligt

2. Hur man lägger till kategorier till en bild

 • Välj lämpliga kategorier på uppladdningsformuläret
 • eller lägg till dem manuellt genom att redigera filbeskrivningssidan och skriva in [[Category:Kategorinamn]] (se avsnittet Att kategorisera sidor)
 • eller aktivera och använd finessen Hotcat
 • eller aktivera och använd finessen Cat-a-lot

Kategoristruktur

Principer

Huvudprinciperna är:

Den hierarkiska principen =

Den idealiska kategoristrukturen kan definieras som en acyklisk orienterad graf som utgår ifrån exakt en nod, CommonsRoot. Det innebär att:

 • alla kategorier (utom CommonsRoot) ska placeras i minst en överordnad kategori
 • ingen cirkulär kategorisering ska förekomma (det vill säga att ingen kategori ska vara en direkt eller indirekt underkategori till sig själv)

Modularity principle

The page (file, category) should be put in the most specific category/categories that fit(s) the page (not directly to its parent categories). A category can have more parent categories. A category can combine two (or more) different criteria; such categories are called "compound categories" or "intersection categories". E.g. the root category Category:Churches and the root category Category:Russia have a common subcategory Churches in Russia.

Simplicity principle

This principle suggests not to combine too many different criteria.

Selectivity principle

We should not classify items which are related to different subjects in the same category. The category name should be unambiguous and not homonymous.

Universality principle

Identical items should have identical names for all countries and at all levels of categorization. Categorization structure should be as systematical and unified as possible, local dialects and terminology should be supressed in favour of universality if possible. Analogic categorization branches should have analogic structure.

Types of reflected relations

Kategoristrukturen ska utgöra en hierarki bestående av generella koncept som bryts ner i mer specifika koncept. Strukturen använder och kombinerar flera sorters relationer, till exempel:

 • hyponymi: en sorts… (typiskt inom taxonomi)
 • meronymi: en del av… (typiskt för geografiska indelningar, byggnader/rum, enhet/komponent och liknande)
 • attribut: färg, form, storlek, förmåga, nationalitet, teknik, kvalité, utmärkelser och liknande
  • placering
  • tidpunkt (avbildad händelse, födelsedatum, dödsdatum, tillkomst, rivningsdatum, nedläggning och liknande)
  • påverkan
  • tillhörighet
 • Agentive and influence relations: (creator/work, device/product, company/product, discipline or profession/their subjects and terms, parent/children, subordination, owner/property, initiator/follower, subject/other subjects dedicated to it or named after it, subject/its duplicate, imitiation, depiction or symbol etc etc.)
 • Modification: original/modified or modified/original (avoid cyclic structure) – renamed, rebuilt, repurposed or transformed subjects.

Toppnivåkategorier

De kategorier som är placerade direkt i CommonsRoot delar in kategoristrukturen i ett antal övergripande syften:

 • Ämnen – Kategoriserar mediafiler baserat på de ämnen som de illustrerar. Alla mediafiler ska placeras i minst en kategori i denna del av kategoristrukturen. Ämneskategorier ska anges direkt och inte via mallar.
 • Upphovsrättsstatus – Kategoriserar mediafiler baserat på licenser eller andra upphovsrättsliga förhållanden. Alla mediafiler ska placeras i minst en kategori i denna del av kategoristrukturen. Upphovsrättskategorier tilldelas via upphovsrättsmallar.
 • Källor – Kategoriserar mediafiler baserat på var de kommer ifrån (arkivsamlingar, böcker, webbplatser och så vidare). Källkategorier tilldelas vanligtvis via mallar på filbeskrivningssidan.
 • Mediatyper – Kategoriserar mediafiler baserat på vilken typ av media de innehåller (animationer, ljud, video och så vidare). Bildfiler placeras inte alltid i någon kategori i denna del av kategoristrukturen, eftersom de allra flesta mediafilerna på Commons är bilder.
 • Commons – Kategoriserar innehåll som rör arbetet på Wikimedia Commons (hjälpsidor, projekt, riktlinjer och så vidare). Strukturen i Commons-en utgör referens för innehåll på andra språk, inklusive svenska.
 • Användare – Kategoriserar användarsidor efter deltagarnas egenskaper (språk, kunskaper, särskilda rättigheter och så vidare) samt användares egna gallerisidor och kategorier.

Att använda kategorier

Placera alltid filer som du laddar upp i ämneskategorier så att andra kan hitta och använda dina bidrag.

I de flesta fall finns redan de kategorier som behövs. Om du behöver skapa en ny kategori, bekanta dig med den existerande kategoristrukturen och försäkra dig om att det verkligen inte finns någon likvärdig kategori samt att du följer den praxis och de regler som tillämpas bland existerande kategorier. Om det finns en kategoristruktur eller ett projekt som beskriver hur ämnet ifråga bör kategoriseras, följ den beskrivningen.

Kategorinamn

Kategorinamn ska i allmänhet vara på engelska i enlighet med Commons språkpolicy, men det finns undantag, såsom vissa egennamn, biologisk systematik och uttryck som saknar motsvarighet på engelska. För närvarande saknas tekniskt stöd för flerspråkiga kategorinamn, och parallella kategorisystem för olika språk skulle snabbt bli oöverskådliga.

Namn på kategorier som rör typer av föremål eller grupper av människor skrivs i allmänhet i pluralform, till exempel Category:Tools (verktyg), Category:Artists (konstnärer), Category:Lakes (sjöar), Category:Paintings (målningar) och Category:Sculptures (skulpturer). Detta gäller dock inte generella koncept och aktiviteter, till exempel Category:History (historia), Category:Weather (väder), Category:Music (musik), Category:Painting (målning som aktivitet). Det gäller heller inte kategorier som rör en enskild person eller ett enskilt föremål, till exempel ett specifikt byggnadsverk, monument eller konstverk.

There is also a related failed proposal.

Categories grouping subcategories by name should generally be named "by name" rather than "by alphabet" (e.g. Category:Ships by name).

We still lack internationalization for category names, but this issue should be resolved with appropriate changes to the MediaWiki software (see T31928: Show translated titles per user language in categories too). Creating intermingled category structures in different languages would only make things worse.

For a general discussion of MediaWiki's category feature, see the manual page on categories.

Att kategorisera sidor

För att placera en sida i en kategori (oavsett om det är en filbeskrivningssida, gallerisida eller en annan kategorisida) redigerar man sidan och lägger till följande:

[[Category:Kategorinamn]]

Om du till exempel laddat upp ett diagram som visar kometers omloppsbana kan du lägga till följande på filbeskrivningssidan: [[Category:Astronomical diagrams]]
[[Category:Comets]]

[[Category:Astronomical diagrams]]
[[Category:Comets]]

Diagrammet kommer då att synas i kategorierna Astronomical diagrams (astronomiska diagram) och Comets (kometer).

För information om att hitta lämpliga kategorier att lägga till, se avsnittet Att hitta lämpliga kategorier.

Att skapa en kategori

För att skapa en ny kategori:

 1. Gör en noggrann sökning för att säkerställa att någon motsvarande kategori inte redan finns.
 2. Sök efter mediafiler, gallerisidor eller andra sidor som passar in i kategorin, placera dessa i den tilltänkta kategorin genom att redigera dem, lägga till [[Category:Kategorinamn]] och spara. Kategorin syns som en röd länk (en länk till en icke existerande sida) längst ner på respektive sida.
 3. Klicka på den röda länken. Du kan nu redigera kategorisidan som vilken annan wikisida som helst.

En kategorisida bör innehålla följande information:

 • Kategorilänkar som placerar kategorin i minst en överordnad kategori. Lägg till en eller flera rader enligt formen [[Category:Kategorinamn]] i slutet av sidan (men ovanför eventuella interwikilänkar).
 • En kort beskrivning av vad kategorin avser (om kategorinamnet inte är tillräckligt tydligt på egen hand). Beskrivningar på olika språk kan anges med hjälp av språkmallar som {{en|Engelskspråkig beskrivning}}, {{sv|Svenskspråkig beskrivning}} och liknande eller med mallen {{Multilingual description}}.
 • Interwikilänkar till motsvarande sida på Wikipedia, till exempel [[en:Category:Kategorinamn på engelskspråkiga Wikipedia]] och [[sv:Kategori:Kategorinamn på svenskspråkiga Wikipedia]]. Placera dessa sist på sidan.
 • En sorteringssträng om kategorin bör sorteras baserat på något annat än kategorinamnet. Till exempel bör man lägga till en rad enligt formen {{DEFAULTSORT:Efternamn, Förnamn}} ovanför kategorilänkarna i kategorier namngivna efter personer.

See also #How to categorize: guidance by topic for guidance on specific classes of category, e.g. categories about #People.

Att flytta eller byta namn på en kategori

Se Commons:Rename a category/sv.

För lämpligare kategorisering

Gallerier och kategorier placeras inte i kategorier baserat på vad de för tillfället innehåller, utan baserat på det ämne som de behandlar.

Anta till exempel att Category:Spheres (sfärer) endast innehåller bilder av glaskulor. Eftersom det finns många andra material som en sfär kan bestå av vore det olämligt att placera Category:Spheres i Category:Glass (glas) baserat på detta innehåll. Bilder som föreställer sfärer av just glas ska normalt redan vara placerade i Category:Glass eller någon av dess underkategorier. Så om Category:Spheres är fylld med bilder på glaskulor är det lämpligare att skapa Category:Glass spheres (glassfärer), placera den i Category:Spheres samt Category:Glass och flytta ner innehåll till den nya underkategorin.

Normalt ska filer endast placeras i den mest specifika kategorin för ett särskilt ämne. Till exempel ska filer som hör hemma i Category:Looking up the center of the Eiffel Tower (Eiffeltornet sett rakt underifrån) inte samtidigt placeras i Category:Paris. Se avsnittet Överkategorisering. Om du inte hittar en lämplig kategori kan du skapa en, men du bör först läsa avsnittet Att använda kategorier.

Detta betyder inte att filer ska placeras i en enda kategori. Det betyder bara att de inte ska placeras i överflödiga eller onödigt generella kategorier. En bild av en isbjörn som räddas från ett isberg av en helikopter bör till exempel placeras i Category:Ursus maritimus (isbjörnar), Category:Icebergs (isberg) och Category:Rescue helicopters (räddningshelikoptrar), men den bör inte placeras i Category:Ursidae (björnar) eller Category:Aircraft (flygmaskiner).

Tips vid kategorisering

De kategorier som används för en fil ska besvara så många som möjligt av följande frågor:

Ovanstående frågeställningar omfattar de viktigaste kategoriseringsaspekterna. För vissa filer är det lämpligt att tillämpa samtliga. För andra filer är kanske endast någon eller några relevanta. Det finns även andra aspekter som kan användas för kategorisering utöver den grundläggande ämneskategoriseringen:

Categorization in Wikimedia Commons is more detailed and deep than categorization in Wikipedia projects. Compared to them, Commons has more categories for individual subjects – places, people, organizations, events, terms, etc. Almost every article on a Wikipedia can have a corresponding category on Commons. However, even if there exist more images of an ordinary person or incidental event, it is practical to group them into a special category and categorize that category instead of categorizing all similar images individually to an identical set of parent categories.

Hitta en lämplig kategori

För att hitta en lämplig kategori att placera en fil i kan man börja med att gå till en övergripande kategori och leta sig ner till en underkategori som är så specifik som möjligt, antingen genom att klicka på de länkade namnen på underkategorierna eller genom att klicka på plustecknet bredvid kategorinamnet för att flika ut underkategorierna. Listan i avsnittet Toppnivåkategorier kan användas som utgångspunkt. Avsnittet Kategorisering av specifika ämnen ger ytterligare vägledning. Du kan även pröva Common Sense, ett verktyg för att hitta kategorier med hjälp av nyckelord.

Överkategorisering

Placera inte saker både i en överordnad och en underordnad kategori. Till exempel bör ett svartvitt foto av Eiffeltornet placeras i kategorin för svartvita fotografier av Eiffeltornet. Det bör inte placeras i den kategorin och samtidigt i Pariskategorin.

Överkategorisering är när en fil, kategori eller annan sida placeras i flera nivåer i samma gren av kategoriträdet. Filer ska i regel alltid placeras i så specifika kategorier som möjligt och inte i därtill överordnade kategorier.

Exempel: En bild som behöver kategoriseras föreställer en gul cirkel. Bilden bör placeras i Category:Yellow circles (gula cirklar). Om den dessutom placeras i Category:Circles (cirklar) är den överkategoriserad. Vi vet redan att det är en cirkel eftersom alla gula cirklar är cirklar. Därför är Category:Circles överflödig.

Detta gäller de flesta filer: Som det står i bildtexten intill bör filer i Category:Black and white photographs of the Eiffel Tower (svartvita fotografier av Eiffeltornet) inte också placeras i Category:Paris, filer i Category:Albert Einstein bör inte placeras i Category:Physicists from Germany (fysiker från Tyskland) och så vidare.

Därför är överkategorisering ett problem

Det är ett vanligt (men felaktigt) antagande att ju fler kategorier en fil är placerad i, desto lättare är det att hitta den. Med den logiken borde alla bilder som föreställer män placeras i kategorin Category:Men (män). Resultatet blir att kategorin fylls av tiotusentals filer, vilket knappast gör det lättare att hitta en specifik fil. Den som letar en bild för att illustrera en Wikipediaartikel om män får svårt att hitta en lämpligt generell bild bland alla filmstjärnor, vetenskapsmän och politiker.

Längre ner i kategoriträdet uppstår andra problem. Om man letar efter bild av Einstein och vet att han var fysiker kanske man börjar leta i Category:Physicists (fysiker). Om man då hittar en halvbra bild där kan man förledas att tro att det är den enda bilden som finns istället för att leta i Category:Physicists from Germany och därmed hitta Category:Albert Einstein, där det kan finnas bättre bilder. Alltså leder överkategorisering til två problem: att överordnade kategorier blir oöverskådliga samt att användare förleds att sluta leta efter en mer specifik kategori med fler relevanta filer när de hittat en relevant fil i en överordnad kategori.

Dålig kategorisering av kategorier orsakar överkategorisering

Det kan låta konstigt, men underkategorisering kan orsaka överkategorisering. När en kategori i sig inte är korrekt placerad i kategoriträdet kan det leda till att användare överkategoriserar filer som hör hemma i den kategorin. Ett exempel på detta: Category:Eivør Pálsdóttir var ursprungligen endast placerad i Category:People by name (en övergripande samlingskategori för att lista personer i alfabetisk ordning). En användare som kategoriserar en bild av henne kan frestas att placera bilden i Category:Female vocalists from the Faroe Islands (kvinnliga vokalister från Färöarna). Den korrekta lösningen är att endast placera bilden i Category:Eivør Pálsdóttir och att göra den kategorin till en underkategori till i Category:Female vocalists from the Faroe Islands. Då blir dock alla bilder som redan placerats i båda kategorierna överkategoriserade och måste manuellt tas bort ifrån den överordnade kategorin.

Ett relaterat problem är felkategoriserade kategorier. Notting Hill är en stadsdel i stadskommunen Kensington och Chelsea i London. När kategorin Category:Notting Hill skapades placerades den direkt i Category:London istället för i underkategorin Category:Royal Borough of Kensington and Chelsea, där den borde ha placerats. En användare som kategoriserar en bild av Notting Hill kan då frestas att placera bilden både i Category:Notting Hill och i Category:Royal Borough of Kensington and Chelsea. Istället bör alla filer placeras i så specifika kategorier som möjligt, och de kategorierna bör i sin tur placeras i så specifika kategorier som möjligt.

När du påträffar dåligt kategoriserade kategorier, placera dem i lämpliga överordnade kategorier om du kan. Det hjälper inte bara till att undvika överkategorisering; det gör det också lättare att navigera i kategoriträdet.

Exception for images with more categorized subjects

A file that depicts only one relevant subject should not be over-categorized. Where a file depicts additional relevant subjects, and the additional subjects do not have their own subcategories, consideration can be given to temporarily categorizing the image in both the subcategory and the parent category.

For example, this situation might arise in the case of a photograph of three politicians, one of whom is Angela Merkel (who has her own Commons category), with two other politicians who do not yet have their own categories. While the image would undoubtedly be categorized in Category:Angela Merkel or one of its subcategories, it would typically be considered to be over-categorization to also include it in Category:Politicians of Germany. Users would, however, be unlikely to search for the two other politicians in the Merkel category. Ideally, we would create specific subcategories for the two other politicians (where warranted), or find other relevant subcategories (e.g. Category:Politicians of Bavaria or Category:Members of the FDP, etc.), that would enable us to avoid over-categorization. In some circumstances, however, we may need to temporarily categorize the image in Category:Politicians of Germany where other appropriate subcategories do not yet exist.

Countries may be categorized as part of multiple overlapping categories. For example, Category:India is in Category:Countries of South Asia as well as Category:Countries of Asia.

Also user categories are exempted of over-categorization as those are not visible to most viewers, and project users include them for many different purposes like sorting, stats, filling values for userboxes, etc.

Kategorisering av specifika ämnen

För vissa ämnen finns särskild vägledning i form av kategoriplaner eller projekt. Ytterligare ämnesspecifik vägledning finns i det här avsnittet, och ibland finns även rekommendationer högst upp på kategorisidorna. Till exempel finns det vägledning både på kategorisidan Category:People (personer) och i avsnittet om personer som följer.

Personer

Innehåll som föreställer personer bör placeras i kategorier som beskriver dem, såsom Category:Economists from the United States (ekonomer från USA). Börja utforska kategoriträdet med Category:People (personer) som utgångspunkt.

Se kategoriplanen Commons:Category scheme People för detaljerad information om hur dessa kategorier namnges och organiseras.

Landskap och utomhusmiljöer

Innehåll som visar ett motiv från en samma betrakningspunkt grupperas i kategorier som namnges enligt formen Views of Subject from Viewpoint (vyer av Motiv från Betraktningspunkt) såsom Category:Views of Cathedral of Seville from the Giralda (vyer över Katedralen i Sevilla från Giralda). Sådana kategorier bör vara underkategorier till såväl motivets kategori (Cathedral of Seville i det här exemplet) som betraktningspunktens kategori (Giralda i det här exemplet).

I det här exemplet är kategorin Views of Cathedral of Seville from the Giralda inte placerad direkt i kategorierna för motivet och betraktningspunkten, utan i Views of the Cathedral of Seville och Views from Giralda. Sådana mellankategorier är ofta nödvändiga för att skapa struktur och undvika överkategorisering, särskilt för vyer över städer från en utsiktsplats belägen i staden. Till exempel behöver Views of Rome from the Pincio (vyer över Rom från Pincio) mellankategorin Views of Rome för att undvika att placera den direkt i Rome, vilket skulle utgöra överkategorisering.

Texter

Texter, såsom inskannade böcker, bör normalt ha en kategori för varje inläsning och utgåva av texten. En bok som givits ut i tre upplagor har då en överordnad kategori för boken, tre underkategorier för varje utgåva samt ytterligare underkategorier för JPEG-versioner, DjVu-versioner och så vidare, förutsatt att alla versionerna har laddats upp till Commons. (Kategorier för versioner som inte finns på Commons behöver inte skapas.) Detta är särskilt viktigt för filer i andra format än DjVu och PDF, eftersom kategorier är det enda praktiska sättet att gruppera dessa; se till exempel Category:The Chronicles of England, Scotland and Ireland, Holinshed, 1587, som innehåller 2 857 inlästa sidor sparade som enskilda JPEG-bilder.

GLAMs

For categorization issues related to mass content donations from GLAMs (Galleries, Libraries, Archives & Museums), please see Commons:Guide to batch uploading#Categories.

Arbetsflöde

För närvarande finns en robot som kontrollerar att filer som nyligen laddats upp är placerade i ämneskategorier. Om så inte är fallet försöker den kategorisera filen automatiskt. Arbetsflödet är som följer:

 1. En användare laddar upp en fil (och kategoriserar den eventuellt)
 2. CategorizationBot kontrollerar om filen är kategoriserad
  • Filen är redan kategoriserad → OK
  • Filen är inte kategoriserad → Roboten medelar den som laddat upp filen och försöker kategorisera filen baserat på dess användning i gallerier och på Wikipedia
 3. Användare kategoriserar filen vidare (till exempel genom att flytta filer till underkategorier)

Se även processbeskrivningen och statistik för CategorizationBot.

Andra, manuella arbetsflöden är möjliga:

Kategorier märkta med "HIDDENCAT"

Shortcut

Många kategorier som inte är ämneskategorier är märkta med __HIDDENCAT__ eller {{Hiddencat}} ("dold kategori"). Se till exempel Category:PD NASA i redigeringsläge.

Kategorier är normalt synliga överallt, men kategorier märkta med __HIDDENCAT__ är bara synliga:

 • på redigeringssidan: mot slutet av sidan, under textrutan
 • på kategorisidor:
  • i underkategorier till den dolda kategorin: på dess vanliga plats, men på en egen rad med mindre teckensnitt märkt "Hidden categories"
  • i överordnade kategorier: på samma sätt som alla andra kategorier
  • på filbeskrivningssidor och gallerisidor: för inloggade användare som valt att "Visa dolda kategorier" i sina utseendeinställningar. Detta är aktiverat för alla nyregistrerade användare.

Den här funktionen används ofta för mallbaserade kategorier, såsom kategorier som läggs till genom upphovsrättsmallar. Om man till exempel lägger till {{PD-old-100}} på en filbeskrivningssida, läggs filen till i Category:Author died more than 100 years ago public domain images (bilder som är i allmän ägo eftersom upphovsmannen avlidit för mer än 100 år sedan), som är märkt med __HIDDENCAT__.

För ytterligare detaljer, se hjälpavsnittet om dolda kategorier för Mediawiki (programvaran som Commons använder).

Mallar för kategorier

Det finns flera mallar som är avsedda för användning på kategorisidor; se Category:Category namespace templates (mallar för kategorinamnrymden).

En del av de vanligast förekommande är mallar för sidhuvuden på kategorisidor såsom:

Verktyg

 • Finesser som aktiveras via användarinställningarna
  • Cat-a-lot: A tool that helps with moving multiple files between categories or adding categories to search results. [documentation / talk] 
  • HotCatd Easily add / remove / change a category on a page, with name suggestions. [documentation / example / talk] 
  • Gallery Details: Adds a link in the toolbox to display galleries and categories (and Newimages and Search result pages) with extensive details from file description pages and links to easily mark an image without source, etc. If Pretty log is activated, it also works on Log pages. [documentation / talk] 
  • Place categories above content, but below image on file description pages.  Ändrar placeringen av kategorier i användargränssnittet
  • Add a link to category pages to search for the category name with the option "-incategory". This excludes files already in the category (doesn't work if the category was added by a template). [talk] 

Se även